4T-Consulting koulutti merkittävälle sähköalan monitoimiyritykselle Tehokasta toimitusketjua

Koulutuksen otsikkona oli Tehokas toimitusketju yrityksen kilpailutekijänä.

Siihen osallistui teams-yhteyden kautta toistakymmentä henkilöä eri

puolelta Suomea. Se toteutettiin yhdessä Bureau Veritas Finlandin kanssa.


Koultuksen tavoitteena oli, että 


Tunnet toimitusketjun eri osien sisällön ja merkityksen kokonaisuuteen

Ymmärrät sisäisen ja ulkoisen yhteistyön merkityksen

 Hallitset ja osaat käytännössä hyödyntää toimitusketjun eri osien työkaluja yrityksen  tuloksen, varaston hallinnan, epäkuranttien ja asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi

Saat työkaluja toimitusketjun toiminnan mittaamiseen

Saat ajatuksia eri osa-alueiden kehittämiseen


Päivän aikana syntyi - teamstoteutuksesta huolimatta - vilkasta keskustelua etenkin

 oston ja varastohallinan sekä sisäisen yhteityön merkityksestä yrityksessä.

4T-Consulting koulutti merkittävälle sähköalan monitoimiyritykselle Tehokasta toimitusketjua

Museojohtajien johtamisen erikoisammattitutkinnon koulutus jatkuu MIFin kanssa

Uusi koulutusjakso museojohtajille käynnistyi 21.5.2021. Koulutukseen sisältyi

henkilökohtaiset valmennukset johtamisen eri osa-alueilta. Nämä coachingit 

alkoivat heti kesälomien jälkeen jaksotettuna kahteen 1,5 tunnin jaksoon 

kullekin museojohtajalle.

Ne toteutettiin teamsin kautta ja käsiteltävät aiheet määräytyivät kunkin 

museojohtajan omien tarpeiden mukaan.


Käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa 

      - strategian johtaminen ja jalkautus

      - ajankäytön hallinta ja priorisointi

      -  suunnitelmallisuus

      - motivointi

      - esimiehenä kehittyminen

      - tehokas tiimien johtaminen

      - tehokkaat palaverit ja kokoukset


Koulutettavan ja kouluttajan kesken syntyi hyviä keskuteluja ja kokemusten vaihtoa 

omista kokemuksista.

Museojohtajien johtamisen erikoisammattitutkinnon koulutus jatkuu MIFin kanssa

Keskuskauppakamari myönsi Juha Heltimoiselle ansiomerkin

Keskuskauppakamari myönsi 7.10.2021 Juha Heltimoiselle Rautaisen ansiomerkin.

Se myönnettiin tunnustuksena ansiokkaasta ja sitoutuneesta toiminnasta

yritysvalmentajana ja mentoroijana yritysten johdolle sekä tuloksellisesta

ja monupuolisesta koulutamisesta liittyen toimitusketjun hallintaan.

Keskuskauppakamari myönsi Juha Heltimoiselle ansiomerkin

Vuosi 2021 on alkanut vilkkaasti - uusia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita

4T-Consultingin vuosi 2021 on alkanut vauhdilla tuoden uusia yhteistyökumppaneita, syventäen yhteistyötä nykyisten kanssa ja sitä kautta myös uusia asiakkaita.

Omnian kanssa mentorointi ja tutkintojen arviointi alkoi vilkkaasti jo syksyllä ja jatkuu nousevalla tahdilla heti alkuvuonna 2021. Yhteistyön piirissä on enimmäkseen yrittäjän ammattitutkintoa suorittavia nykyisiä ja tulevia yrittäjiä. Uutena ryhmänä mukana on maahanmuuttajia, jotka haluavat oman yrityksensä kautta hankkia toimeentulonsa Suomessa. Joidenkin kanssa mentorointi tapahtuu englannin kielellä.

Keudan kanssa 4T-Consulting on tehnyt yhteistötä jo lähes 7 vuotta ja nyt sitä laajennettiin tutkintojen arviointeihin. Tämän hetken tutkintoja ovat yrittäjän ammattitutkinto ja Yksinyrittäjän akatemia.

Koulutuskeskus Tavastialta on tullut mentoroitavia yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon kautta MIFiltä Lapualla tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoa suorittavia henkilöitä.


Koulutuspuolella on kehitetty yhteistyötä Bureau Veritas Finlandin kanssa tarjoamalla kokonaisvaltaista toimitusketjun hallinnan koulutusta heidän asiakkailleen.


Vuosi 2021 on alkanut vilkkaasti - uusia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita

4T-Consulting koulutti Suomen yrittäjäopistolla yritysneuvojiksi opiskelevia

Suomen yrittäjäopistolla aloitti joulukuun alussa 2020 joukko opiskelijoita suorittamaan yritysneuvojan erikoisammattitutkintoa. 

Aloituspäivä oli 08.12.-20 ja Juha Heltimoinen kertoi omia kokemuksiaan yritysneuvojana,

"Miten tulla kisällistä mestariksi".

Hän kertoi omasta prosessistaan- SWOT-analyysi ja siinä sekä yrityksen että yrittäjän vahvuuksien hyödyntämistä ja kehityskohteiden priorisointia sekä tavoitteiden - etenkin

rahatavoitteiden - asettamista ja tehokkaan toimintasuunnitelman tekemistä.

Lisäksi käytiin läpi myös ABC-analyysin hyödyntämistä sekä tehokasta ajankäyttöä ja 

priorisointia. Esille hän toi myös yhteistyön periaatteita ja vaatimuksia sekä hyötyjä

yrittykselle ja yrittäjälle.

Koulutus sai hyvän vastaanoton ja 4T-Consulting sai joukon mentoroitavia yhteistyönsä piiriin.

4T-Consulting koulutti Suomen yrittäjäopistolla yritysneuvojiksi opiskelevia

LOGY julkaisi sivuillaan Juha Heltimoisen blogin

NYT ON AIKA KEHITTÄÄ TOIMITUSKETJUA

Kirjoitettu: 17.9.2020

Kirjoittaja: Juha Heltimoinen, Owner-MD-supply chain consulting and training and company

mentoring at 4T-Consulting

Mielestäni yritykset keskittyvät nyt korona-aikana liian paljon kulujen karsintaan, kun nyt olisi aika kehittää koko toimitusketjua ja sen tehokkuutta.

 • Miten hallitaan oston hinnat ja ehdot - jokainen ostoissa säästetty euro tulee suoraan tulosriville

 • "Myynti tekee liikevaihdon, osto tekee tuloksen"

 • Miten parantaa tuotteiden saatavuutta  ja välttää ei-oo - myyntiä

 • Miten hallitaan sitoutunut pääoma varastossa ja saadaan rahaa kassaan - varastossa ei ole lavoittain tavaraa, vaan lavoittain raha

 • Miten saadaan varastosta vanhenevat tuotteen nopeasti myydyksi hinnalla millä hyvänsä 

 • Parempi saada satasen tavarasta kaksi kymppiä, kuin poistaa arvo kokonaan tulevassa tilinpäätöksessä

 •  Tällöin vaikutus on  myös suoraan tulokseen

 • Miten kehitämme prosessejamme varastossa kustannustehokkaammiksi ja vastaamme paremmin asiakkaiden tarpeisiin yhteistyössä

 • Miten toimii koko yhteistyö yrityksessä, ja etenkin myynnin ja oston kesken

 

Mietitään yhdessä yllä mainitsemiani toimenpiteitä ja tehdään rohkeasti päätöksiä, mitkä vaikuttavat positiivisesti nyt ja koronan jälkeen.

Jotta tässä onnistuisimme, kannattaa myös panostaa henkilöstön koulutukseen toimitusketjun eri osa-alueilla.

Ollaan yhteydessä.

LOGY julkaisi sivuillaan Juha Heltimoisen blogin

4T-Consulting mukana Rastor-Instituutin Skill Talkissa

Torstaina 22.10.2020 4T-Consulting oli kutsuttuna mukana Rastor-Instituutin kerran kuukaudessa toteutettavassa Skill Talk- tapahtumassa.

Sain tilaisuuden tiivistettynä kertoa 48:lle Rastor-Instituutin ammattilaisella, miten tehdään tulosta tehokkaalla toimitusketjulla.

Miten parannetaan tehokkaalla ostolla yrityksen tulosta.

Miten hallitaan varastoon sitoutunut ylimääräinen pääoma yrityksen kassaan ja minimoidaan

epäkurantit, mitkä vaikuttavat suoraan yrityksen tulokseen.

Miten kehitetään varaston eri prosesseja ja kehitetään toimitusketjun sisäistä yhteistyötä.

Aikaa tähän oli 20 minuuttia ja oli hienoa kuulla, että esitys oli hyvin tiivistetty ja selkeä ja herätti paljon mielenkiintoa.

Tilaisuuden jälkeen minusta tehtiin vielä Rastor-Instituutin sivulle video, missä sain minuutissa tiivistää

toimitusketjun merkityksen yritykselle. Tutustukaa ja ollaan yhteydessä.

Tässä linkki videoon  https://www.dreambroker.com/channel/4suu6c34/4pgjvjjv

4T-Consulting mukana Rastor-Instituutin Skill Talkissa

Vilkas vuoden ensimmäinen puolisko päätökseen ja lomille lepäämään

Toukokuussa jatkui Toimitusketjun hallinnan koulutus Rastor-Instituutilla. Päivän aiheena oli Kansainvälinen logistiikka / kuljetus ja varastoprosessin hallinta.

Päivän aikana käsiteltiin logistiikkastrategiaa, kuljetusmuotoja sekä kuljetusten suunnittelua ja kehittämistä, rahdinkuljettajan vastuita, toimituslausekkeita, kansainvälisen logistiikan erityispiireteitä ja kulttuurin merkitystä.

Päivä toteutettiin edelleen etä-koulutuksena ja siitä huolimatta syntyi paljon keskustelua ja mielipiteiden

vaihtoa. Vaikka etä-koulutuksetkin toimivat, itse jäin kaipaamaan paikan päällä tehtäviä ryhmätöitä, joiden

tuloksena aina opiskelijat oppivat enemmän toisiltaan heidän kokemuksensa kautta.

Mentorointipuolella koko taivi ja kevät ovat olleet todella vilkkaita. Mentoroitavien yritysten

koulutettavat ovat suorittamassa yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa, yrittäjän ammattitutkintoa sekä tuorekehittäjän erikoisammattitutkintoa.

Lisäksi mentoroinnit pienten ja keskisuurten yritysten omistajien ja avainhenkilöiden kanssa ovat

jatkuneet ja jatkuvat jälleen lomien jälkeen.

Vilkas vuoden ensimmäinen puolisko päätökseen ja lomille lepäämään

Toimitusketjun koulutukset jatkuivat huhtikuussa

Huhtikuussa 4T-Consultingilla  jatkuivat erilaiset toimitusketjun koulutukset.

Rastor-Instituutilla on menossa Toimitusketjun hallinnan koulutus ja 21.4.-20 ja teemana oli Varastoprosessin hallinta.

Koulutuksen aiheina olivat varastoinnin tekniikat, layout-suunnittelu ja prosessit sekä niiden

kehittäminen. Lisäksi käsiteltiin eri tunnuslukuja ja niiden tehokasta käyttöä sekä varastotyön suunnittelua

ja varaston hyödyllisiä tietojärjestelmiä.

LOGYN koulutus Logistiikka kilpailutekijänä jatkui 23.4.-20 ja teemana oli Tehokkaan varastoinnin hallinnalla

kustannustehokkuutta. Päivän aikana käsiteltiin erilaisten varastojen tarvetta, tekniikoita, prosesseja ja 

logistiikkayritysten erilaisia toimintamalleja.

Molemmat koulutuket toteutettiin Koronaolosuhteissa hyvällä etä-tekniikalla. Opiskelijatkin ovat jo tottuneita

uuteen toimintamalliin ja osallistuivat aktiivisesti mielipiteiden vaihtoon. Ryhmätöitäkin tehtiin ja opittiin

lisää toisten kokemusten kautta. Mielenkiintoista nähdä, valtaako tämä koulutustapa jalansijaa enemmänkin

jatkossa.

Toimitusketjun koulutukset jatkuivat huhtikuussa

Omnia ja 4T-Consulting aktivoivat mentorointiyhteistyön

Omnia ja 4T-Consulting aktivoivat uudelleen mentorointiyhteistyön. Kohderyhmänä on nyt yrittäjän ammattitutkintoa suorittavat yrittäjät,  erikoisuutena lisäksi maahanmuuttajat, jotka ovat perustaneet tai ovat perustamassa omaa liiketoimintaa.

Tarvetta on ollut myös englannin kielellä tapahtuvaan mentorointiin, minkä haasteen 4T-Consulting otti vastaan.

Yrityksiä on nyt mentoroinnin piirissä kahdeksan yrittäjää edustaen hyvinkin erilaisia ammattialoja - siivousta, konsultointia, mattoliike, taksiyrittäjyys ja  tulkkaus sekä kääntämien.

Koulutus alkoi talvella 2020 ja jatkuu kevääseen 2021.

Omnia ja 4T-Consulting aktivoivat mentorointiyhteistyön

LOGY esitteli kotisivuillaan Juha Heltimoisen kouluttajana

Juha Heltimoinen

4T-Consulting – kouluttaja ja asiantuntija – toimitusketjun hallinta.

Minulla on monipuolinen kokemus toimitusketjun eri osa-alueilta, kansallisten ja kansainvälisten konsernien ostotoiminnan ja logistiikan johtamisesta, kehittämisestä, tehostamisesta sekä näiden vaikutuksesta yrityksen tulokseen, kannattavuuden kasvuun, kassavirtaan sekä asiakastyytyväisyyteen.

Kansainvälistä kokemusta on kertynyt etenkin ostotoiminnasta Kaukoidässä.

Johtoajatuksena käytännönläheisyys ja omat kokemukset.

Tapani kouluttaa on käytännönläheinen ja interaktiivinen. Kerron omista kokemuksistani – hyvistä ja huonoista - sekä hyödynnän lukuisista yrityksistä saamiani esimerkkejä. Koulutuksessa osaamista syvennetään keskustelujen, ryhmätyöskentelyn sekä koulutuksen kautta tulevien oivallusten avulla.

Kouluttamani aiheet liittyvät läheisesti yrityksen toimitusketjuun: ostotoiminnassa sekä kaupallisen että operatiivisen oston prosesseihin, tavoitteisiin ja niiden merkitykseen. Varastoinnissa puolestaan keskitytään toimintojen kehittämiseen, käytännön työn tekemiseen ja kustannusten hallintaan sekä varastoinnin vaikutukseen koko liiketoimintaan.

Kansainvälisten kuljetusten koulutuksessa hyödynnän pitkää kokemustani mm. kuljetussopimusten neuvottelemisesta ja niiden solmimisesta.

Koko toimitusketjun yhteistyön kehittäminen – sekä sisäinen että ulkoinen – on monessa yrityksessä iso kompastuskivi ja siksi kiinnostava pähkinä purtavaksi.

Minä ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

Yhteistyöni LOGYn kanssa alkoi 80-luvulla, kun liityin yhdistyksen jäseneksi. Jäsenyyteni alkuaikoina osallistuin useisiin yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin, joiden koen vauhdittaneen monitahoista uraani toimitusketjussa ja koen, että nyt on minun vuoroni antaa kokemukseni halukkaiden käyttöön.

Vapaa-ajallani golfaan ja viihdyn dekkareiden parissa sekä nautin perheen sekä ystävien seurasta.

 

LOGY esitteli kotisivuillaan Juha Heltimoisen kouluttajana

Varastotyön tekemisen koulutus jatkui AEL-Amiedulla

Varastotyön koulutus jatkui 8.-9.4.-20 Korona-ajan uusien haasteiden mukaisesti eli täysin etä-koulutuksena. Kolutus oli kaksi päiväinen. 

Ensimmäisenä päivänä keskityttiin varastotilojen ja varastotyön suunnitteluun ja organisointiin sekä käytiin läpi eri toimitusehdot ja vastuiden sekä kustannusten jako myyjän ja ostajan kesken.

 

Toisen päivän aiheina olivat varasto- ja logistiikkakustannukset ja niiden hallinta sekä optimointi, puhuttiin myös kuljetusten suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kansainvälisen logistiikan erityispiirteistä.

Vaikka koulutus toteutettiin etänä, syntyi kouluttajan ja opiskelijoiden kesken vilkasta keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa, mistä jokainen sai mukaansa uusia ajatuksia ja ideoita.

Varastotyön tekemisen koulutus jatkui AEL-Amiedulla

Korona antoi haasteita mentorointiin, valmennukseen ja koulutuksiin

Koronavirus valloittaa maailmaa ja siirsi mentoroinnit, valmennukset ja koulutukset toistaiseksi kokonaan ETÄ-ympäristöön.

4T-Consulting on maaliskuun toiselta viikolta lähtien hoitanut kaikki mentoroinnit Teamsin kautta ja muutamat puhelimella niiden asiakkaiden kanssa, kenellä ei ole mahdollisuutta Teamsin käyttöön. Kokemukset molemmin  puolin ovat olleet positiivisia ja keskustelut on saatu hyvin hoidettua.

MIF aloitti johtaja- ja esimieskoulutuksen 16.3.2020 ja aloituspäivän orientoituminen tehtiin etänä 30 opiskelijan ollessa yhteyden toisella puolella. Kaikki sujui pienten alkuhankaluuksien jälkeen todella hyvin. Opiskelijoiden kanssa aluksi kartoitettiin kunkin johtamis- ja esimiestaitojen vahvuudet ja kehittämiskohteet, minkä jälkeen kukin priorisoi vahvuudet, mitä lähtee hyödyntämään ja kehittämiskohteensa.

Lopuksi opiskelijat kuvailivat yhdellä lauseella, mikä on heidän tavoitteensa esimiehenä tulevaisuudessa.

Logyllä alkoi 18.-19.3.-20 uusi koulutus Logistiikka kilpailutekijänä. Myös tämä koulutus hoidettiin ETÄ-yhteyksin. Alkulämmittelyn jälkeen ryhmän ja kouluttajan kanssa saatiin aktiivinen vuorovaikutus toimimaan ja keskustelu oli tosi aktiivista. 

Päivien aiheina oli ”Oston ja asiakaspalvelun  hallinnalla työkaluja yrityksen tuloksen ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen” sekä ”Logistiikkapalveluiden ja kansainvälisen hankinnan  hallinnalla lisää kilpailukykyä". 4T-Consulting oli näiden päivien kouluttaja. Koulutus jatkuu 22.-23.4., jolloin 4T- Consulting on viimeisen päivän kouluttajana aiheena ” Tehokkaan varastoinnin hallinnalla kustannustehokkuutta”.

 

Korona antoi haasteita mentorointiin, valmennukseen ja koulutuksiin

Varastotyön tekemisen koulutus jatkui AEL-Amiedulla helmikuussa 2020

Koulutus jatkui yhdistyneellä AEL-Amiedulla helmikuun 11.-12. päivänä.

Osanottajia oli ympäri Suomea pääkaupunkiseudulta, Oulusta, Porista ja Turusta. 

Ensimmäisen päivän aiheena oli tavaran lähetys ja toisena päivänä materiaalihallinta sekä EU:n työturvallisuus- ja ympäristölainsäädäntö logistiikkatoiminnoissa. 

Päivien aikana aiheita avattiin monilla ryhmätöillä sekä osanottajien aktiivisilla keskusteluilla ja mielipiteiden vaihdolla. Palaute osanottajilta oli myös kouluttajan mieltä lämmittävä.

Varastotyön tekemisen koulutus jatkui AEL-Amiedulla helmikuussa 2020

Vuosi 2019 oli tapahtumarikas vuosi 4T-Consultingillä

Vuosi 2019 oli 4T-Consultingilla hyvä vuosi. 

Koulutuksia oli paljon ostossa, varastoinnissa ja koko toimitusketjussa.

Rastorin kanssa koulutukset keskittyivät  Varastoalan erikoisammattitutkinnon koulutukseen lähipäivillä ja tutkinnon ohjaamiseen. Toisena merkittävänä alueena oli Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinnon hankintasisällön koulutuspäivät ja tutkintotehtävien ohjaaminen. 

Logyn kanssa painopiste oli oston ja myynnin toimitusketjun koulutuspäivät ja mielenkiintoisena AEL:n kanssa pidetty Puolustusvoimien koulutuspäivä oston ja koko logistiikan työkaluista tehokkuuden lisäämisessä.

MIFin kanssa mieleenpainuvin oli Johtamisen erikoisammattitutkintoa suorittaville museojohtajille pidetyt pienryhmäcoachingit strategian ja johtamisen eri osa-alueilta. Ryhmissä syntyi paljon keskusteluja ja mielipiteiden vaihtoa erilaisten tilanteiden hallitsemisesta. 

Mentoroinnin puolella jatkui hyvä yhteistyö Keudan ja Stadin kanssa eri tutkintojen osalta. Vuoden aikana mentoroinnin piirissä oli heiltä yli 20 eri yritystä ja yrittäjää sekä myös suorassa asiakassuhteessa 15 yritystä jatkoivat pitkään jatkunutta yhteistyötä.

Vuosi 2019 oli tapahtumarikas vuosi 4T-Consultingillä

4T-Consulting koulutti tulevia varastoalan ammattilaisia

4T-Consulting koulutti 12.-13.11.-19 AEL;n järjestämänä Palvelulogistiikan ammattitutkinnon osaa Varastotyön tekeminen.

Ensimmäisen päivän aiheena oli Tavaran vastaanotto, missä käytiin läpi erilaisia varastoja, varastojen tarvetta, vastaanoton eri tehtäviä, pakkauksia ja niiden merkintöjä sekä näkyvän ja piilevän vahingon käsittelyä.

Toisena  päivänä perehdyttiin varastoinnin eri tekniikoihin, varasto-olosuhteisiin, keräilyn suorittamiseen ja vaarallisten aineiden varastointiin.

Päivän päätteeksi tutustuttiin trukkiturvallisuuteen varastossa.

Päivien aikana tehtiin paljon ryhmätöitä ja vaihdettiin osallistujien kokemuksia.

4T-Consulting koulutti tulevia varastoalan ammattilaisia

4T-Consulting kouluttamassa yritysneuvojaksi opiskelevia

Suomen Yrittäjäopisto (SYO) aloitti lokakuussa -19 yritysneuvojan ammattitutkinnon koulutuksen.

4T-Consulting sai 30.10.-19 kutsusta kunnian kertoa omista kokemuksistaan yritysneuvojana ja mentorina.

Juha Heltimoinen kertoi hyvän yritysneuvonnan vaatimuksista,    periaatteista ja kokemistaan hyödyistä yrittäjille. Hän kävi myös hyvin käytännönläheisesti toimivaksi kokemansa prosessin yrittäjän kanssa – SWOT-analyysien – ABC-analyysien – ajankäytön hallinnan – motivoinnin – toimintasuunnitelman ja tavoitteiden tekemisestä, seurannasta ja merkityksestä yritykselle ja yrittäjille.

Koulutuksen aikana syntyi paljon keskustelua ja kokemusten vaihtoa opiskelijoiden kesken ja näin kaikki oppivat myös toisiltaan, miten tehdään kisälleistä itseään parempia mestareita.

4T-Consulting kouluttamassa yritysneuvojaksi opiskelevia

EUROPEAN SKILLS WEEK 2019 OSANOTTAJIA KUUNTELEMASSA ESITYSTÄ MENTOROINNISTA

 

Helsingissä järjestettiin viikolla 42 European Skills Week 2019 tapahtuma.

Keuda järjesti Kavo Kerrin tiloissa Tuusulassa 16. ja 17.10.-19 kaksi tilaisuutta koskien yrittäjien oppisopimusta heidän suorittaessaan Johtamisen erikoisammattitutkintoa. Samassa tilaisuudessa 4T-Consulting kertoi mentoroinnista tukinnon ohjaamisessa ja miten mentorointi tukee ja kehittää yrityksiä ja yrittäjiä toiminnassaan.

Opetusalan edustajia oli kumpanakin päivänä useasta Euroopan maasta kuten Maltalta, Sloveniasta, Romaniasta, Belgiasta, Saksasta, Italiasta, Puolasta ja Kreikasta.

Mentorin toiminta näissä maissa on vielä suhteellisen uutta ja osanottajat saivat hyviä vinkkejä, miten tehdä kisälleistä mestareita.

EUROPEAN SKILLS WEEK 2019 OSANOTTAJIA KUUNTELEMASSA ESITYSTÄ MENTOROINNISTA

4t-consulting koulutti Logyllä 9.-10.10.-19 aiheena Oston ja myynnin toimitusketjuratkaisut

Logyllä oli Oston ja myynnin toimitusketjut-koulutus lokakuun 9.-10. -19 heidän tiloissaan Helsingissä. Koulutus oli kaksipäiväinen ja pureutui toimitusketjun eri osa-alueiden mahdollisuuksiin vaikuttaa yrityksen tulokseen, kassavirtaan, varaston pääoman hallintaan ja asiakastyytyväisyyteen.

Ensimmäisenä päivänä käsiteltiin seuraavia aiheita

 1. Mikä on toimitusketju

 2. Asiakaspalvelu

 3. Kaupallinen ostotoiminta ja merkitys yritykselle

 4. Operatiivisen ostotoiminnan kriittiset kohdat ja merkitys yritykselle

 5. Toimitusketjun hallinnan keskeiset tunnusluvut

 

sekä toisena päivänä

 1. Kuljetusmuodot pähkinänkuoressa ja niiden kustannusrakenne

 2. Varaston hallinta

 3. Kansainvälisen logistiikan erityispiirteet

 4. Yhteistyön kehittäminen toimitusketjussa

 

Molempina päivinä tehtiin myös paljon ryhmätöitä ja syvennyttiin tarkemmin eri aiheisiin. Etenkin eri toimintojen merkitys yrityksille sekä kansainvälinen logistiikka ja sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittäminen nousivat voimakkaasti esille.

4t-consulting koulutti Logyllä 9.-10.10.-19 aiheena Oston ja myynnin toimitusketjuratkaisut

4T-Consulting valmensi museojohtajia MIFin johtajavalmennuksessa

Osanottajien toivomuksesta heille järjestettiin touko-elokuussa pienryhmävalmennusta syventyen myös museokohtaisesti johtamisen maailmaan.

Valmennuksen toteutti MIFillä 4T-Consulting ja valmennustilaisuuksia oli kaiken kaikkiaan 11. Osanottajat esittivät etukäteen kouluttajalle aiheita, mistä halusivat kuulla ja keskustella.

Käsiteltäviä aiheita olivat:

 • Strategian sitouttaminen, jalkautus ja viestintä

 • Miten onnistuu hyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä

 • Motivaatio ja asenne – avaimet onnistumiseen

 • Onnistunut tiimipalaveri ja ryhmätyö

 • Miten annan ja otan vastaan palautetta

 • Esimiestaidot

 • Esimiehenä kehittyminen

 • Pari vinkkiä ajankäytön hallintaan Juhalta

 • Lean

 • Prosessien hallinta

 

Keskustelu ja mielipiteiden vaihto tilaisuuksissa oli aktiivista ja museojohtajat saivat hyviä käytännön vinkkejä johtamiseen ja esimiestyöhön ja oppivat myös toistensa kokemuksista.

4T-Consulting valmensi museojohtajia MIFin johtajavalmennuksessa

Mentorointi lisääntynyt voimakkaasti kevään ja kesän aikana

Opiskelijat ovat suorittaneet monia eri tutkintoja kuten

 • johtamisen erikoisammattitutkinto

 • yrittäjän tutkinto

 • myynnin ammattitutkinto

 • yritysneuvojan tutkinto

He ovat edustaneet hyvin monia aloja kuten

 • parturi-kampaaja

 • rakennusala

 • veneensisustus

 • kuntosalitoiminta

 • catering ja pitopalvelu

 • fysioterapia ja siihen liittyvät laitteet

 • siivousala

 • terveystuotteet

 • yritystapahtumat

 • koirien hoitolaitos

 • eläinlääkäriasema

 • optikkoliike

 • puutarha-ala

 • kauneushoitola

 • hieronta

 • vaatekauppa

 • graafinen ala

On ollut tosi mielenkiintoista tutustua eri aloihin ja auttaa yrittäjiä ja kehittää heidän liiketoimintaansa ja nähdä positiiviset vaikutukset sekä yrittäjissä itsessään ja yrityksissä.

Mentorointi lisääntynyt voimakkaasti kevään ja kesän aikana

Moni yrittäjä on halunnut jatkaa mentorointia tutkintonsa jälkeen

4T-Consultingilla on tällä hetkellä pitkälti toista kymmentä yrittäjää ja yritystä, joiden kanssa on jatkettu liiketoiminnan ja itse yrittäjän kehittämistä tutkinnon jälkeen. Jokaisen tutkinnon jälkeen on tullut muutama lisää ja pisimmät yhteistyösuhteet ovat kestäneet jo yli 5 vuotta.

Asiakkaat ovat monelta eri alalta kuten:

 • metalliteollisuus

 • leipomo

 • autokoulu

 • koirahoitola

 • IT-tarvikemyynti

 • tekninen tukkukauppa

 • jätteiden jatkokäsittely

 • vaatekauppa

 • hieronta

 • lahjatavaraliike ja vienti Kaukoitään

 • rakennusvalvonta

 

Hienoa on myös se, että itse oppii koko ajan lisää ja voi hyödyntää sitä itse mentoroinnissa.

Moni yrittäjä on halunnut jatkaa mentorointia tutkintonsa jälkeen

4T-Consulting on ollut paljon eri koulutuksissa mukana

Tutkintopuolella isoja koulutuksia ovat olleet Varastoalan erikoisammattitutkinto ja Palvelulogistiikan ammattitutkinto/hankinta.

Molemmissa tutkinnoissa 4T-Consulting on myös vastannut tutkintojen ohjauksesta.

Varastoalan erikoisammattitutkinnossa on käsitelty seuraavia aihealueita

 • varastoprosessin ajanhallinta

 • käyttöomaisuusinvestoinnit

 • logistiikkakustannukset

 • toimintolaskenta

 • kysyntä-toimitusketju

 • logistiikkapalvelut

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon hankinta-aiheet ovat käsitelleet seuraavia aiheita

 • hankinnan perusteet

 • hankinnan taloudellinen merkitys

 • operatiivinen hankintatoimi

 • kansainvälinen hankinnan ympäristö

 • strateginen hankintatoimi

 • tuoteryhmän hallinta

 

Mielenkiintoinen koulutus oli myynnin ammattitutkintoa suorittaville aiheena ” Mitä liikkuu ostajan päässä”, missä myyjät saivat vinkkejä , miten ostajat valmistautuvat neuvotteluihin ja mitkä ovat heidän tavoitteensa ja keinot tavoitteisiin pääsemiseksi.

 

Syyskuussa oli antoisaa kouluttaa Teknisen elinjakson hallinnan peruskurssilla Puolustusvoimien henkilöstölle ostotoimintaa.

Aiheina olivat Tuotteiston ja varaston hallinta oston ja logistiikan työkaluilla

 • Ostotoiminnan määrittely ja merkitys

 • Ostoprosessi ja sen kriittiset kohdat

 • Varastoinnin merkitys ja logistiikan kustannukset

 • Tuotevalikoiman ja varastoinnin hallinta

 • Julkinen hankinta pähkinänkuoressa

Erittäin antoisaa oli keskustella, miten siviili- ja armeijamaailman ajatusmallit eroavat toisistaan ja mitä yhteistä niistä löytyy - paljonhan niistä löytyi, tosin paljon eri nimillä.

 

Syksyksi on suunnitteilla paljon eri koulutuksia Logyn ja AEL:n kanssa sekä logistiikasta, toimitusketjusta ja ostosta. Niistä löytyy tarkempaa tietoa kummankin kotisivuilta.

 

Koko toimitusketjun ja etenkin oston merkitystä ei vielä mielestäni tarpeeksi ymmärretä yrityksissä. Myynti tosin tekee liikevaihdon, mutta osto tekee tuloksen ja koko toimitusketju hallinnoi varastossa olevaa pääomaa optimoiden sen kassaan sekä vaikuttaa huomattavasti asiakastytyväisyyteen.

4T-Consulting on ollut paljon eri koulutuksissa mukana

Keuda palkitsi työelämän kumppaneita

Juha Heltimoinen on yrittäjien oppisopimuksessa hyödynnettävän Hyvä Diili –mentoripankin mentori. Hän heittäytyy mentorin tehtäviin täysillä, sitoutuen ja paneutuen. Opiskelijapalautteet Juhasta ovat kiittäviä ja hän laatii opiskelijoiden seurannan kannalta tärkeitä, kattavia raportteja. Juha on kehittänyt myös itseään opiskelemalla ja osallistunut paljon ammatillisen koulutuksen näyttöjen vastaanottamiseen. Hän on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä Keudan toimintakulttuuria.

Keuda palkitsi työelämän kumppaneita

4T-Consulting mukaan kouluttajaksi Yksinyrittäjien akatemiaan

Yksinyrittäjäakatemia on noin vuoden kestävä koulutusohjelma, jossa yrittämisen keskeisiä asioita käsitellään yksinyrittäjän näkökulmasta. Koulutus alkoi 7.3.2017 ja kestää toukokuuhun 2018.

Kouluttajina toimivat Uudenmaan Yrittäjien jäsenyrittäjistä valitut kouluttajat ja Keudan kouluttajat.

4T-Consulting toimii toisena kouluttajana Yritystaloudessa ja sen analysoinnissa ja keskittyy omassa osuudessaan oston ja koko toimitusketjun vaikutusta yrityksen tulokseen, kilpailukykyyn ja kassavirran hallintaan.

Merkittävä osa Yksinyrittäjäakatemian ajatusta on verkoston luominen. Koulutusohjelman osallistujat sekä yrittäjistä haettavat kouluttajat muodostavat vahvan ryhmän, vuosikurssin.

Yksinyrittäjäakatemian aihealueet:
- Asiakaspalvelu
- Asiakkuuksien hoito
- Digiosaaminen
- Markkinointi
- Myynti
- Oma kehittyminen ja jaksaminen, sosiaaliturva ja työttömyysturva
- Sopimukset ja oman toiminnan dokumentointi
- Taloushallinto
- Tuotteistaminen
- Verkosto ja yhteistyö
- Yrityksen analysointi ja kehittäminen

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutusohjelman läpikäyneet saavat koulutuksesta todistuksen. 

4T-Consulting mukaan kouluttajaksi Yksinyrittäjien akatemiaan

4T-Consulting ja MIF solmivat yhteistyösopimuksen

4T-Consulting ja Management Institute of Finland ( MIF ) ovat solmineet yhteistyösopimuksen.

Sopimus koskee yhteistyötä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintotilaisuuksissa, missä 4t-Consultingin edustaja toimii yhtenä arvioijana.

Ensimmäiset tutkintotilaisuudet ovat 6.- 10.3.2017 koskien Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa, missä 4T-Consulting on mukana kahdessatoista eri tutkintotilaisuudessa.

Sopimus sisältää myös koulutussopimuksen koskien ostoa ja toimitusketjun hallintaa.

4T-Consulting ja MIF solmivat yhteistyösopimuksen

Koulutuksia loka-marraskuussa

Oston ja hankintatoimen peruskurssi AEL:n järjestämänä toteutui kolmipäiväisenä lokakuun puolivälissä. 4T-Consulting toimi kurssin kouluttajana.

Päivän aiheina olivat

 • Osto- ja hankintatoiminta

 • Yrityksen hankintaprosessi

 • Toimittajien valinta

 • Kilpailuttaminen

 • Neuvottelut ja niihin valmistautuminen

 • Sopimusjuridiikka

 • Hankinnan kehittämisen suunnat

 • Hankinnan suorittamisen mittaaminen

 • Toimitusten hallinta

 

Varastoalan ammattitutkintoa Rastorilla koulutimme loka- ja marraskuussa.

Näiden kahden päivän aiheena oli Tilaus-toimitusketju

                                  

 

Päivien aiheina oli

 • Yritystoiminnan periaatteet ja keskeiset käsitteet

 • Tilaus- toimitusketju ja prosessimainen toimitustapa

 • Yrityksen toimintajärjestelmä

 • Varaston sidosryhmät ja yhteistyö

 • Asiakastyytyväisyys ja sen mittaaminen

 • Kaupan ehdot ja toimituslausekkeet

 • Kannattava yritystoiminta

 • Logistiikkakustannukset

 • Varastoinnin kustannusten hallinta

Koulutuksia loka-marraskuussa

Mentorointiin uusia asiakkaita syksyllä

4T-Consulting sai syksyllä mentorointiin uusia asiakkaita.

Asiakkaat edustavat seuraavia aloja

 • Rakennusala

 • Hyvinvointi

 • Metalliteollisuus

 • Konsultointi ja yritysneuvonta

 • Maatilamatkailu ja kokouspalvelut

 • Designtuotteiden vähittäiskauppa ja vienti

 • Pakkaus- ja suojatarvikkeiden myynti

Näiden yritysten kanssa on sovittu yhteistyöstä vuoden 2018 maaliskuun loppuun.

Mentorointiin uusia asiakkaita syksyllä

4T-CONSULTING yritysedustajana mukaan Keudan yhden luukun kokonaisuuden kehitystyöryhmään

Kehittämistyöryhmän tavoitteena on pohtia toimenpiteitä (mitä tehdään), tarvittavia päätöksiä ja resursseja sekä seurannan ja onnistumisen mittareita Keudan yhden luukun-palvelukokonaisuuden aikaansaamiseksi.

Tiedossa on toiminnallinen prosessi! Ajatuksena on, että ryhmä kokoontuu noin kuukausittain. Ryhmä raportoi toiminnastaan Keudan johtoryhmälle.

Ryhmän jäsenet toimivat eräänlaisina muutosagentteina arjessa.

Työryhmään kuuluu 14 edustajaa Keudasta, 2 edustajaa yrittäjäjärjestöistä

sekä 2 yritysmaailman edustajaa.

4T-CONSULTING yritysedustajana mukaan Keudan yhden luukun kokonaisuuden kehitystyöryhmään

4T-Consulting koulutti Puolustusvoimille siviililogistiikkaa

4T-Consulting oli mukana AEL:n kanssa syyskuussa kouluttamassa puolustusvoimille siviililogistiikkaa.

Koulutus oli osa Teknisen elinjakson hallinnan peruskurssia.

 

Koulutuksen aiheina olivat

 1. Logistiikan käsitteitä

 2. Kysynnän ja tarjonnan hallinta

 3. Varastointi

Mielenkiintoista keskustelua syntyi siviililogistiikan ja puolustusvoimien logistiikan vertailussa. Yleinen toteamus oli, että puhutaan paljon samoista asioista, mutta hieman eri nimillä. Käytännön eroja ei tullut paljonkaan esille.

4T-Consulting koulutti Puolustusvoimille siviililogistiikkaa

4T-CONSULTING koulutti terveydenhuollon ammattilaisille kommunikoinnin tärkeyttä hankintatyössä

4T-CONSULTING KOULUTTI TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE KOMMUNIKOINNIN TÄRKEYTTÄ HANKINTATYÖSSÄ     

 

Elokuun lopussa 4t-Consulting oli kouluttamassa terveydenhuollon ammattilaisia National Healthcare Forumin järjestämässä tilaisuudessa hotelli Presidentissä Helsingissä.

 

Koulutuksen aiheita olivat

 1. Toimitusketjun eri osa-alueet

 2. Toimitusketjun tavoitteet

 3. Yrityksen hankintaprosessi ja sen kommunikointihaasteet

 4. Onnistunut kommunikointi

 5. Tiedonkulku toimittajayhteistyössä

 6. Yrityksen sisäinen yhteistyö

 7. Ostajan tehtävät ja tavoitteet

 8. Tilaus-toimitusketjun work shop

4T-CONSULTING koulutti terveydenhuollon ammattilaisille kommunikoinnin tärkeyttä hankintatyössä

Varastoalan ammattitutkinnon koulutukset jatkuivat syksyllä

VARASTOALAN AMMATTITUTKINNON KOULUTUKSET JATKUIVAT SYYSKUUSSA

Syyskuussa oli Rastorilla kaksi koulutuspäivää.

Aiheina olivat varastoinnin suunnittelu ja esimiesvalmiudet.

Varastoinnin suunnittelussa aiheina olivat

 1. Varaston ohjaus, hälytysrajaohjaus ja muut ohjaustavat, tunnusluvut ja niiden käyttö

 2. Varastokirjanpito, inventointi ja saldohallinta

 3.  ABC-analyysi

 

Esimiesvalmiuksissa aiheina olivat

 1. Vuorovaikutus, viestintä ja palaute

 2. Motivaatio ja motivoituminen

 3. Henkilöstön rekrytointi

 4. Esimiehenä kehittyminen

 5. Neuvottelu- ja kokoustekniikka

 

Kumpanakin päivänä tehtiin myös paljon ryhmätöitä

Varastoalan ammattitutkinnon koulutukset jatkuivat syksyllä

4T-CONSULTING koulutti ranskalaisia mentoreita

Elokuun lopussa 4T-Consulting oli mukana kouluttamassa ranskalaisille mentoroinnin taitoja.

Tilaisuuteen osallistui Keudan ranskalaisen yhteistyökumppanin uusia mentoreita.

Aiheina oli

 1. Mitä on mentorointi

 2. Miten toimia hyvänä mentorina

 3. Kokemuksia onnistumisista mentoroinnissa

4T-CONSULTING koulutti ranskalaisia mentoreita

4T-CONSULTINGIN toimitusketjun koulutukset jatkuivat keväällä

4T-Consultingillä oli myös keväällä ja alkukesällä runsaasti erilaisia toimitusketjun hallintaan liittyviä koulutuksia.

 

 • Huhtikuussa jatkui Varastoalan ammattitutkinnon koulutus aiheena ”Tavaran lähetys”.

 

 • Ostotoiminnassa oli ohjelmassa kaksipäiväinen koulutus aiheena ”Ostoilla tulosta ja kilpailukykyä”.

Ensimmäisen koulutuspäivän painopisteenä oli kaupallinen ja operatiivinen ostotoiminta, kuljetustoiminnat, varaston merkitys ja logistiikkakustannukset sekä palveluhankinnat.

Toisena päivänä keskityttiin kansainvälistymiseen, erilaisten kulttuurien huomioimiseen, toimittajien kilpailuttamiseen ja valintaan ja auditointiin sekä toiminnan laadun mittaamiseen.

 

 • Toukokuussa jatkui Kuopiossa ”Oston valmennusohjelma” aiheena Hankintatoimen laatu ja trendit sekä kulttuurierot ja niiden hallinta.

 

 • Kesäkuussa jatkui Varastoalan ammattitutkinto, jolloin koulutuspäivän aiheena oli ”Varastoinnin ohjaus ja suunnittelu”.

 

 • Kesäkuussa 4T-Consulting koulutti kahtena päivänä yhden aamu- ja iltapäivän myös suomalaista suurehkoa tele- ja viestintäalan yritystä aiheesta ”Kansainvälinen logistiikka”.

 

 • Koko talven ja kevään jatkui myös jo aikaisemmin alkaneet yrityskohtaiset koulutukset suomalaisessa puutarha-alan yrityksessä ja keskiuusimaalaisessa konepajassa ja leipomossa.

4T-CONSULTINGIN toimitusketjun koulutukset jatkuivat keväällä

Mentorointi jatkunut vilkkaana

Viime syksyllä alkaneet mentoroinnit ovat jatkuneet koko talven ja kevään vilkkaina.

Toiminnan piirin on tullut uusia yrityksiä, jotka edustavat

  • rakennus- ja räjähdystarvikkeita

  • teollisuuden erilaisia tarvikkeita

  • tuulilasien vaihtoja ja korjauksia

  •  taloyhtiöiden verkkoasennuksia ja -huoltoa

  • naisten alusvaatteiden myyntiä

4T-Consulting mentoroi tällä hetkellä kahtatoista eri alan yritystä.

Mentorointi jatkunut vilkkaana