top of page
4t-consulting koulutti Logyllä 9.-10.10.-19 aiheena Oston ja myynnin toimitusketjuratkaisut

Logyllä oli Oston ja myynnin toimitusketjut-koulutus lokakuun 9.-10. -19 heidän tiloissaan Helsingissä. Koulutus oli kaksipäiväinen ja pureutui toimitusketjun eri osa-alueiden mahdollisuuksiin vaikuttaa yrityksen tulokseen, kassavirtaan, varaston pääoman hallintaan ja asiakastyytyväisyyteen.

Ensimmäisenä päivänä käsiteltiin seuraavia aiheita

  1. Mikä on toimitusketju

  2. Asiakaspalvelu

  3. Kaupallinen ostotoiminta ja merkitys yritykselle

  4. Operatiivisen ostotoiminnan kriittiset kohdat ja merkitys yritykselle

  5. Toimitusketjun hallinnan keskeiset tunnusluvut

 

sekä toisena päivänä

  1. Kuljetusmuodot pähkinänkuoressa ja niiden kustannusrakenne

  2. Varaston hallinta

  3. Kansainvälisen logistiikan erityispiirteet

  4. Yhteistyön kehittäminen toimitusketjussa

 

Molempina päivinä tehtiin myös paljon ryhmätöitä ja syvennyttiin tarkemmin eri aiheisiin. Etenkin eri toimintojen merkitys yrityksille sekä kansainvälinen logistiikka ja sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittäminen nousivat voimakkaasti esille.

4t-consulting koulutti Logyllä 9.-10.10.-19  aiheena Oston ja myynnin toimitusketjuratkaisut
bottom of page