top of page
4T-Consulting koulutti ostajille oston osuutta toimitusketjussa ja sisäistä yhteistyötä

Yhdessä Logy ry:n kanssa 4t-Consulting koulutti ostajille 23.11.2021 oston osuutta 

toimitusketjussa ja tehokkaan sisäisen yhteistyön merkitystä.

Koulutukseen osallistui 12 eri alan ostajaa ympäri Suomea ja koulutus toteutettiin 

teamsin välityksellä.


      Koulutuksen sisältö oli:

      Mikä on toimitusketju

     Toimitusketjun kehityssuunnat

     Toimitusketjun eri osa-alueet

     Mitä hyvä toimitusketjun hallinta vaatii meiltä

     Yhteistyön kehittäminen toimitusketjussa

     Sisäinen yhteistyö ja sen merkitys

     Sisäinen yhteistyö toimitusketjussa ja muun organisaation kanssa

    Toimitusketjun tavoitteet ja merkitys yritykselle


Lisäksi keskusteltiin, vaihdettiin mielipiteitä ja tehtiin ryhmätöitä.

Palautteen mukaan aihe oli hyödyllinen ja antoi osallistujille paljon käytännön 

läheisiä vinkkejä ja ajatuksia oman työnsä kehittämiseen:


4T-Consulting koulutti ostajille oston osuutta toimitusketjussa ja sisäistä yhteistyötä
bottom of page