top of page
4T-Consulting koulutti Suomen yrittäjäopistolla yritysneuvojiksi opiskelevia

Suomen yrittäjäopistolla aloitti joulukuun alussa 2020 joukko opiskelijoita suorittamaan yritysneuvojan erikoisammattitutkintoa. 

Aloituspäivä oli 08.12.-20 ja Juha Heltimoinen kertoi omia kokemuksiaan yritysneuvojana,

"Miten tulla kisällistä mestariksi".

Hän kertoi omasta prosessistaan- SWOT-analyysi ja siinä sekä yrityksen että yrittäjän vahvuuksien hyödyntämistä ja kehityskohteiden priorisointia sekä tavoitteiden - etenkin

rahatavoitteiden - asettamista ja tehokkaan toimintasuunnitelman tekemistä.

Lisäksi käytiin läpi myös ABC-analyysin hyödyntämistä sekä tehokasta ajankäyttöä ja 

priorisointia. Esille hän toi myös yhteistyön periaatteita ja vaatimuksia sekä hyötyjä

yrittykselle ja yrittäjälle.

Koulutus sai hyvän vastaanoton ja 4T-Consulting sai joukon mentoroitavia yhteistyönsä piiriin.

4T-Consulting koulutti Suomen yrittäjäopistolla yritysneuvojiksi opiskelevia
bottom of page