top of page
4T-Consulting on ollut paljon eri koulutuksissa mukana

Vuosi 2019 on ollut vilkasta koulutusaikaa. 4T-Consulting tekee koulutuksissa yhteistyötä Rastorin, Markkinointi-Instituutin, MIFin, AEL:n ja Logyn kanssa.

Tutkintopuolella isoja koulutuksia ovat olleet Varastoalan erikoisammattitutkinto ja Palvelulogistiikan ammattitutkinto/hankinta.

Molemmissa tutkinnoissa 4T-Consulting on myös vastannut tutkintojen ohjauksesta.

Varastoalan erikoisammattitutkinnossa on käsitelty seuraavia aihealueita

 • varastoprosessin ajanhallinta

 • käyttöomaisuusinvestoinnit

 • logistiikkakustannukset

 • toimintolaskenta

 • kysyntä-toimitusketju

 • logistiikkapalvelut

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon hankinta-aiheet ovat käsitelleet seuraavia aiheita

 • hankinnan perusteet

 • hankinnan taloudellinen merkitys

 • operatiivinen hankintatoimi

 • kansainvälinen hankinnan ympäristö

 • strateginen hankintatoimi

 • tuoteryhmän hallinta

 

Mielenkiintoinen koulutus oli myynnin ammattitutkintoa suorittaville aiheena ” Mitä liikkuu ostajan päässä”, missä myyjät saivat vinkkejä , miten ostajat valmistautuvat neuvotteluihin ja mitkä ovat heidän tavoitteensa ja keinot tavoitteisiin pääsemiseksi.

 

Syyskuussa oli antoisaa kouluttaa Teknisen elinjakson hallinnan peruskurssilla Puolustusvoimien henkilöstölle ostotoimintaa.

Aiheina olivat Tuotteiston ja varaston hallinta oston ja logistiikan työkaluilla

 • Ostotoiminnan määrittely ja merkitys

 • Ostoprosessi ja sen kriittiset kohdat

 • Varastoinnin merkitys ja logistiikan kustannukset

 • Tuotevalikoiman ja varastoinnin hallinta

 • Julkinen hankinta pähkinänkuoressa

Erittäin antoisaa oli keskustella, miten siviili- ja armeijamaailman ajatusmallit eroavat toisistaan ja mitä yhteistä niistä löytyy - paljonhan niistä löytyi, tosin paljon eri nimillä.

 

Syksyksi on suunnitteilla paljon eri koulutuksia Logyn ja AEL:n kanssa sekä logistiikasta, toimitusketjusta ja ostosta. Niistä löytyy tarkempaa tietoa kummankin kotisivuilta.

 

Koko toimitusketjun ja etenkin oston merkitystä ei vielä mielestäni tarpeeksi ymmärretä yrityksissä. Myynti tosin tekee liikevaihdon, mutta osto tekee tuloksen ja koko toimitusketju hallinnoi varastossa olevaa pääomaa optimoiden sen kassaan sekä vaikuttaa huomattavasti asiakastytyväisyyteen.

4T-Consulting on ollut paljon eri koulutuksissa mukana
bottom of page