top of page
4T-CONSULTING yritysedustajana mukaan Keudan yhden luukun kokonaisuuden kehitystyöryhmään

Kehittämistyöryhmän tavoitteena on pohtia toimenpiteitä (mitä tehdään), tarvittavia päätöksiä ja resursseja sekä seurannan ja onnistumisen mittareita Keudan yhden luukun-palvelukokonaisuuden aikaansaamiseksi.

Tiedossa on toiminnallinen prosessi! Ajatuksena on, että ryhmä kokoontuu noin kuukausittain. Ryhmä raportoi toiminnastaan Keudan johtoryhmälle.

Ryhmän jäsenet toimivat eräänlaisina muutosagentteina arjessa.

Työryhmään kuuluu 14 edustajaa Keudasta, 2 edustajaa yrittäjäjärjestöistä

sekä 2 yritysmaailman edustajaa.

4T-CONSULTING yritysedustajana mukaan Keudan yhden luukun kokonaisuuden kehitystyöryhmään
bottom of page