top of page
Keuda kirjoitti syyskuussa Juha Heltimoisesta artikkelin yritysten valmentamisesta

Työelämätiistai: Mottoni on ”keep it  simple, money talks”, sanoo  kehittämisen ja johtamisen asiantuntija


Yrittäjä Juha Heltimoinen valmentaa ja mentoroi jatkuvasti 10 – 15 yritystä ja  ammatillista tutkintoa suorittavaa yrittäjää omaa kokemusta ja osaamista  peilaten. Mentorina

 hän kertoo olevansa tavoitteellinen, kuunteleva ja  vaihtoehtoja antava. 

Tämän ajan hengeksi kehittämisen ja johtamisen asiantuntija Juha Heltimoinen, 

4T-Consulting,  kokee sen, että yritykset asettavat tavoitteet ja suunnitelmat

 entistä lyhyemmälle ajalle.  Tavoitteiden asettaminen ja suunnitelmallisuus

 ovat kaiken a ja o. ”Yrittäjän on tärkeä varautua riskeihin ja uskoa itseensä

 yrittäjänä”, Heltimoinen kertoo.


Hän suosittelee katsomaan eteenpäin pienissä jaksoissa ja tekemään 

runkosuunnitelman  otsikkotasolla kolmeksi kuukaudeksi. Sen jälkeen tavoitteet 

asetetaan kuukausi kerrallaan ja  lopuksi analysoidaan onnistuminen. Tulevan

 viikon prioriteetit tukevat runkosuunnitelmaa. ”Kaikessa tärkeintä on laatu, 

ei määrä”, Juha Heltimoinen toteaa. 


Oma kehittämis- ja johtamiskokemus peilinä 


Juha Heltimoinen valmentaa yritysten liiketoimintaa sekä mentoroi 

johtamisen erikoisammattitutkintoa  ja yrittäjyyden ammattitutkintoa

 (ent. yrittäjän ammattitutkinto) oppisopimuskoulutuksena suorittavia  

yrittäjiä ja arvioi heidän osaamistaan. Hänen valmennettavanaan ja 

mentoroitavanaan on jatkuvasti 10  – 15 yrittäjää ja yritystä. 

Hän toimii aktiivisesti myös Tuusulan Yrittäjät ry:n hallituksessa. 

”Peilaan työssäni kehittämis- ja johtamiskokemustani”, Heltimoinen kertoo.


Mottona ”keep it simple, money talks” 


Ajatus omasta yrityksestä syntyi, kun hän halusi hyödyntää kokemustaan.

 Yrityksensä 4T-Consultingin  hän perusti lähes kymmenen vuotta sitten.

 Toiminta oli aluksi yritysten toimitusketjujen kehitystyötä ja  kouluttamista.

 ”Yrityksen nimessä 4T muodostuu sanoista Tee Tulosta Tehokkaalla 

Toimitusketjulla”, Heltimoinen  toteaa. Yrittäjyyden motivaattorina toimii 

oman osaamisen ja kokemuksen jakaminen. On palkitsevaa, kun saan 

yrityksen tai yrittäjän kehittymään. Mottoni on ”keep it  simple, money talks”. 


Juha Heltimoinen Keudan vuoden oppisopimusmentori 2018 


Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa on Heltimoisen mukaan

 ollut hyvin vaihtelevaa. 

Joskus hän  on tavannut vastuukouluttajan vasta opiskelijan 

arviointitilaisuudessa. Yhteistyö Keski-Uudenmaan  koulutuskuntayhtymä

 Keudan kanssa on toiminut kuitenkin hyvin ja vuorovaikutteisesti.


”Käyn muun muassa yrittäjyysopettajien kanssa paljon keskusteluja 

koko mentoroinnin ja koulutuksen  keston ajan”, Heltimoinen kertoo. 

Keuda-yhteistyö on kestänyt kahdeksan vuotta ja käsittänyt myös 

kehittämisluonteista yhteistyötä ja  haastattelun mentorointivideolle. 

”Vuonna 2018 Keuda valitsi minut vuoden oppisopimusmentoriksi”, 

Heltimoinen toteaa. 


Mentoroinnin lähtökohtana mentoroitavan  odotukset ja  tavoitteet 


Mentoroinnissa alkukeskustelu on Juha Heltimoisen  mukaan erityisen tärkeä. 

Aluksi hän kysyy  mentoroitavalta odotuksia ja tavoitteita. 

”Mentorina olen käytännönläheinen, tavoitteellinen ja kuunteleva.

 Annan vaihtoehtoja ja mentoroitava  tekee päätökset”, Heltimoinen listaa.

 Juha Heltimoisen profiili on valtakunnallisessa Mentoripankki.fi:ssä. 

Hän saa Mentoripankin kautta  yhteydenottoja ja kokee sen hyödylliseksi.

 ”Mentoreille haluaisin sanoa, että kiteyttäkää oma profiili tarkkaan.

 Mentoria hakevat henkilöt tutkivat  profiileja ja pyrkivät löytämään itselleen

 sopivan henkilön sitä kautta”, Heltimoinen kertoo. Ole tavoitteellinen, 

suunnitelmallinen ja rehellinen sekä usko  itseesi Ammatillinen koulutus 

antaa Heltimoisen mukaan työkalupakin käytännön työelämään. Kun sen s

aa, on  tärkeä määritellä tavoitteet ja tarpeet, ja päivittää työkalupakkia

 säännöllisesti. Oma asenne on  ratkaisevassa roolissa. 


”Usko itseesi, ole tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja rehellinen itsellesi”, 

Juha Heltimoinen kannustaa.

Keuda kirjoitti syyskuussa Juha Heltimoisesta artikkelin yritysten valmentamisesta
bottom of page