top of page
Kirjoitus Tuusulan yrittäjien lehdessä 09-2022 - hallitse yrittäjän kipukynnykset

                                    


Olen lähes 10 vuotta valmentanut yrityksiä, yrittäjiä ja heidän avainhenkilöitään. 

Olen huomannut, että yrittäjillä on samoja- helposti ratkaistavia

 – kipukynnyksiä omassa toiminnassaan. Haluan kertoa tiivistetysti, mitkä ne ovat

 ja miten niitä voi kehittää ja samalla kehittyä itse yrittäjänä ja parantaa yrityksensä

 kilpailukykyä ja kannattavuutta.


AJANKÄYTÖN HALLINTA JA ASIOIDEN PRIORISOINTI on vaikein asia hallita.

 Aina on kiire ja keskitytään tulipalojen sammuttamiseen ja puuhastellaan, kun 

pitäisi siirtyä tehokkaaseen tekemiseen.


MITEN SITÄ VOISI KEHITTÄÄ

1. mieti ensin, mihin aikasi kuluu työpäivän ja -viikon aikana. Listaa eri asiat ensin 

ylös ja sen jälkeen jaa viikoittainen työaikaisi prosentteina kullekin tehtävälle. 

Ole tässä rehellinen itsellesi!


2. tämän jälkeen mieti, mitkä ovat 5 tärkeintä asiaa, mitä sinun yrittäjänä pitäisi tehdä. 

Listaa ne ja suunnittele niille kullekin, kuinka paljon aikaa niihin on tehokasta 

käyttää viikon aikana. Ota mukaan ainakin suunnittelu ja kehittäminen

 – varaa itsellesi sinulle sopivana aikana viikosta 1-2 tuntia ja mieti, mitkä

 ovat seuraavan viikon tärkeimmät tehtävät. Kalenteroi itsellesi vakio aika

 sinulle sopivalle päivälle.


3.  kehitys ei tapahdu yli yön, mutta mieti ja kehitä sitä ja pikkuhiljaa osaset 

loksahtavat paikalleen. Tarkista tämä 2-3 kertaa vuodessa.


TAVOITTTEIDEN ASETTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU

1.  aseta toiminnallesi realistiset, mutta haasteelliset tavoitteet – tavoite 

voi olla toiminnallinen, mutta sen pitää myös aina olla numeerinen – etenkin

 euroissa mitattavissa, mutta myös lukuna – esim asiakaskäynnit, uudet

 asiakkaat, mutta sellaisia, mitkä kertovat, missä olet onnistunut ja mitä 

pitää vielä kehittää


2. tämän päivän taloustilanteessa on järkevää vuositavoitteiden lisäksi keskittyä neljännesvuosisuunnitteluun – asia + toimenpide + tavoite


TOIMINNAN ARVIOINTI

1. pysähdy neljännesvuosittain arvioimaan, miten menee ja miten 

tavoitteet ja toimintasuunnitelmat ovat toteutuneet


2.  mieti, missä olet onnistunut – MIKSI – MITÄ OLEN TEHNYT

 OIKEIN – MITEN VOIN HYÖDYNTÄÄ ONNISTUMISTANI JATKOSSA


3.  mitä pitää jatkossa kehittää – MIKSI – MITEN


MUISTA: - KEEP IT SIMPLE – MONEY TALKS

Kirjoitus Tuusulan yrittäjien lehdessä 09-2022 - hallitse yrittäjän kipukynnykset
bottom of page