top of page
LOGY esitteli kotisivuillaan Juha Heltimoisen kouluttajana

Juha Heltimoinen

4T-Consulting – kouluttaja ja asiantuntija – toimitusketjun hallinta.

Minulla on monipuolinen kokemus toimitusketjun eri osa-alueilta, kansallisten ja kansainvälisten konsernien ostotoiminnan ja logistiikan johtamisesta, kehittämisestä, tehostamisesta sekä näiden vaikutuksesta yrityksen tulokseen, kannattavuuden kasvuun, kassavirtaan sekä asiakastyytyväisyyteen.

Kansainvälistä kokemusta on kertynyt etenkin ostotoiminnasta Kaukoidässä.

Johtoajatuksena käytännönläheisyys ja omat kokemukset.

Tapani kouluttaa on käytännönläheinen ja interaktiivinen. Kerron omista kokemuksistani – hyvistä ja huonoista - sekä hyödynnän lukuisista yrityksistä saamiani esimerkkejä. Koulutuksessa osaamista syvennetään keskustelujen, ryhmätyöskentelyn sekä koulutuksen kautta tulevien oivallusten avulla.

Kouluttamani aiheet liittyvät läheisesti yrityksen toimitusketjuun: ostotoiminnassa sekä kaupallisen että operatiivisen oston prosesseihin, tavoitteisiin ja niiden merkitykseen. Varastoinnissa puolestaan keskitytään toimintojen kehittämiseen, käytännön työn tekemiseen ja kustannusten hallintaan sekä varastoinnin vaikutukseen koko liiketoimintaan.

Kansainvälisten kuljetusten koulutuksessa hyödynnän pitkää kokemustani mm. kuljetussopimusten neuvottelemisesta ja niiden solmimisesta.

Koko toimitusketjun yhteistyön kehittäminen – sekä sisäinen että ulkoinen – on monessa yrityksessä iso kompastuskivi ja siksi kiinnostava pähkinä purtavaksi.

Minä ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

Yhteistyöni LOGYn kanssa alkoi 80-luvulla, kun liityin yhdistyksen jäseneksi. Jäsenyyteni alkuaikoina osallistuin useisiin yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin, joiden koen vauhdittaneen monitahoista uraani toimitusketjussa ja koen, että nyt on minun vuoroni antaa kokemukseni halukkaiden käyttöön.

Vapaa-ajallani golfaan ja viihdyn dekkareiden parissa sekä nautin perheen sekä ystävien seurasta.

 

LOGY esitteli kotisivuillaan Juha Heltimoisen kouluttajana
bottom of page