top of page
Museojohtajien johtamisen erikoisammattitutkinnon koulutus jatkuu MIFin kanssa

Uusi koulutusjakso museojohtajille käynnistyi 21.5.2021. Koulutukseen sisältyi

henkilökohtaiset valmennukset johtamisen eri osa-alueilta. Nämä coachingit 

alkoivat heti kesälomien jälkeen jaksotettuna kahteen 1,5 tunnin jaksoon 

kullekin museojohtajalle.

Ne toteutettiin teamsin kautta ja käsiteltävät aiheet määräytyivät kunkin 

museojohtajan omien tarpeiden mukaan.


Käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa 

      - strategian johtaminen ja jalkautus

      - ajankäytön hallinta ja priorisointi

      -  suunnitelmallisuus

      - motivointi

      - esimiehenä kehittyminen

      - tehokas tiimien johtaminen

      - tehokkaat palaverit ja kokoukset


Koulutettavan ja kouluttajan kesken syntyi hyviä keskuteluja ja kokemusten vaihtoa 

omista kokemuksista.

Museojohtajien johtamisen erikoisammattitutkinnon koulutus jatkuu MIFin kanssa
bottom of page