Toimitusketjun koulutukset jatkuivat huhtikuussa

Huhtikuussa 4T-Consultingilla  jatkuivat erilaiset toimitusketjun koulutukset.

Rastor-Instituutilla on menossa Toimitusketjun hallinnan koulutus ja 21.4.-20 ja teemana oli Varastoprosessin hallinta.

Koulutuksen aiheina olivat varastoinnin tekniikat, layout-suunnittelu ja prosessit sekä niiden

kehittäminen. Lisäksi käsiteltiin eri tunnuslukuja ja niiden tehokasta käyttöä sekä varastotyön suunnittelua

ja varaston hyödyllisiä tietojärjestelmiä.

LOGYN koulutus Logistiikka kilpailutekijänä jatkui 23.4.-20 ja teemana oli Tehokkaan varastoinnin hallinnalla

kustannustehokkuutta. Päivän aikana käsiteltiin erilaisten varastojen tarvetta, tekniikoita, prosesseja ja 

logistiikkayritysten erilaisia toimintamalleja.

Molemmat koulutuket toteutettiin Koronaolosuhteissa hyvällä etä-tekniikalla. Opiskelijatkin ovat jo tottuneita

uuteen toimintamalliin ja osallistuivat aktiivisesti mielipiteiden vaihtoon. Ryhmätöitäkin tehtiin ja opittiin

lisää toisten kokemusten kautta. Mielenkiintoista nähdä, valtaako tämä koulutustapa jalansijaa enemmänkin

jatkossa.

© 2019 4T-CONSULTING • Pupu Design