top of page
Varastotyön tekemisen koulutus jatkui AEL-Amiedulla

Varastotyön koulutus jatkui 8.-9.4.-20 Korona-ajan uusien haasteiden mukaisesti eli täysin etä-koulutuksena. Kolutus oli kaksi päiväinen. 

Ensimmäisenä päivänä keskityttiin varastotilojen ja varastotyön suunnitteluun ja organisointiin sekä käytiin läpi eri toimitusehdot ja vastuiden sekä kustannusten jako myyjän ja ostajan kesken.

 

Toisen päivän aiheina olivat varasto- ja logistiikkakustannukset ja niiden hallinta sekä optimointi, puhuttiin myös kuljetusten suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kansainvälisen logistiikan erityispiirteistä.

Vaikka koulutus toteutettiin etänä, syntyi kouluttajan ja opiskelijoiden kesken vilkasta keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa, mistä jokainen sai mukaansa uusia ajatuksia ja ideoita.

Varastotyön tekemisen koulutus jatkui AEL-Amiedulla
bottom of page