top of page
Vilkas vuoden ensimmäinen puolisko päätökseen ja lomille lepäämään

Toukokuussa jatkui Toimitusketjun hallinnan koulutus Rastor-Instituutilla. Päivän aiheena oli Kansainvälinen logistiikka / kuljetus ja varastoprosessin hallinta.

Päivän aikana käsiteltiin logistiikkastrategiaa, kuljetusmuotoja sekä kuljetusten suunnittelua ja kehittämistä, rahdinkuljettajan vastuita, toimituslausekkeita, kansainvälisen logistiikan erityispiireteitä ja kulttuurin merkitystä.

Päivä toteutettiin edelleen etä-koulutuksena ja siitä huolimatta syntyi paljon keskustelua ja mielipiteiden

vaihtoa. Vaikka etä-koulutuksetkin toimivat, itse jäin kaipaamaan paikan päällä tehtäviä ryhmätöitä, joiden

tuloksena aina opiskelijat oppivat enemmän toisiltaan heidän kokemuksensa kautta.

Mentorointipuolella koko taivi ja kevät ovat olleet todella vilkkaita. Mentoroitavien yritysten

koulutettavat ovat suorittamassa yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa, yrittäjän ammattitutkintoa sekä tuorekehittäjän erikoisammattitutkintoa.

Lisäksi mentoroinnit pienten ja keskisuurten yritysten omistajien ja avainhenkilöiden kanssa ovat

jatkuneet ja jatkuvat jälleen lomien jälkeen.

Vilkas vuoden ensimmäinen puolisko päätökseen ja lomille lepäämään
bottom of page