top of page

Tarjoamme yrityksille mentorointia, koulutusta sekä konsultointia ostoon ja koko toimitusketjuun. Tavoitteena on aina saada merkittäviä kustannussäästöjä toiminnan tehostamisella ja näin parantaa yritysten tulosta, kassavirtaa ja asiakastyytyväisyyttä.

Mentorointi

 

Mentoroin yritysten omistajia, toimitusjohtajia ja muita yrityksen avainhenkilöitä. Tehokkaalla yhteistyöllä olemme onnistuneet kehittämään yrityksen avaintoimintoja ja parantaneet selkeästi niiden kannattavuutta ja asiakastyytyväisyyttä.

Lisäksi ohjaan opiskelijoita heidän tutkintoihin valmistavassa opiskelussaan.

 

Kaupallinen osto


Jokainen ostohinnoissa saavutettu alennus vaikuttaa suoraan tulokseen: 
Jos yrityksen liikevaihto on 10 M€, ostot 5 M€ liikevaihdosta (50%) ja nettotulos 0,5 M€ (5%). Tällöin 5% neuvottelutulos ostohinnoista merkitsee yrityksen tulokseen 0,25 M€ lisäystä ja nettotulos onkin 7,5%. Päästäkseen samaan nettotulokseen liikevaihdon kasvun kautta, vaihdon pitäisi kasvaa 5 M€. 

MIETI; ONKO HELPOMPAA ALENTAA OSTOHINTOJA 5% VAI KASVATTAA MYYNTIÄ 50% ?

Operatiivinen osto


• Hyvä saatavuus parantaa asiakastyytyväisyyttä, vähentää jälkitoimituskustannuksia ja "ei - ole - myyntiä"
• Hyvä varastoarvon hallinta vapauttaa pääomaa, varastointi maksaa 2-3 % kuukaudessa
• Varastoon kertyvä epäkuranttius vaikuttaa alentavasti yrityksen tulokseen

 

Asiakaspalvelu


Hyvät tekniset ratkaisut ja niiden toimivuus tilausten vastaanotossa:

• Säästää resursseja 
• Nopeuttaa työskentelyä
• Lyhentää odostusaikoja
• Tuo henkilösäästöjä
• Parantaa asiakastyytyväisyyttä

Tuontikuljetukset ja jakelu


• Oikealla toimitusehtovalinnalla optimoidaan kustannukset ja vastuut
• Volyymien keskittäminen tuo kustannussäästöjä
• Tarkat sopimukset ja yhteistyön kehittäminen varmistavat toiminnan laadun ja aikaansaavat säästöjä

 

Varastointi


• Selkeät prosessit ja toimintaohjeet nopeuttavat toimintaa ja lisäävät kustannustehokkuutta
• Virheettömyys tuo säästöjä - ei jälkitoimituksia - ja parantaa asiakastyytyväisyyttä
• Oikea varastointistrategia, oma vai ulkoistettu vaihtoehto yrityksen tilanteen mukaan, kiinteä vai muuttuva kulu

 

Yhteistyö ketjuun kuuluvien yhteistyökumppanien kanssa


• Toimiva kaupallinen ja operatiivinen yhteistyö luovat pohjan kumppanuuteen ja win-win tilanteisiin
• Toimiva yhteistyö hyödyntää molempia osapuolia myös vaikeina aikoina ja ongelmatilanteissa

 

Kaupallisten ja operatiivisten sopimusten hallinta

• Aina kirjallinen sopimus, missä on sovittu kaupalliset ja operaativiset ehdot ja sanktiot 
• Sopimus selkeyttää myös mahdollisissa riita- ja korvaustilanteissa
• Pidä aina kuitenkin erillään työasiat ja henkilökohtaiset suhteet  

"I love you as a friend, but I hate you in business"

Tarvitsetko konsultointia, koulutusta tai mentorointia? Ota yhteyttä!

Viesti vastaanotettu!

Juha Heltimoinen

Toimitusjohtaja – Managing Director
Asiantuntija – toimitusketjun hallinta
Senior advisor – supply chain management

Mentori – Mentor

Näyttötutkintomestari (NTM) –

Examination Master


Puhelin | Phone
+358 400 708 603

Sähköposti | Email
juha.heltimoinen (at) 4t-consulting.fi

4T-Consulting
Pylväsmännynkuja 2 F
04300 Tuusula Finland

bottom of page