top of page

Varasto vakuuttaa asiakkaat


”Mä oon vaan varastossa töissä” on valitettavasti edelleen paljon kuultu lausahdus. Miksi varastotyöntekijät eivät arvosta omaa työtään?

Arvostavatko esimiehet sekä muu henkilökunta riittävästi

varastossa työskenteleviä kollegoitaan? Entä miten arvostuksen voi saada, jos ei itse halua sitä eikä arvosta omaa työtään?

Varaston toiminta nousee voimakkaasti esille asiakastyytyväisyystutkimuksissa.

Asiakas on tyytyväinen, kun hän saa sovitussa ajassa oikeaa tavaraa ja oikean määrän. Mikäli varastossa asiat eivät suju, lopputulos on

yleensä äärimmäisen negatiivinen.

Olen sitä mieltä, että varastotyöntekijät eivät tiedosta tärkeyttään riittävästi. Varaston työnjohdon ja koko yrityksen johdon tehtävänä on tuoda tämä selkeästi esille sekä palkita heitä julkisesti hyvästä toiminnasta ja antaa korjaavaa ja rakentavaa palautetta.

Kun työntekijä tietää oman työnsä tärkeyden ja merkityksen,

se motivoi parempaan suoritukseen. Kun siitä saa kannustavan palautteen, oman työn arvostus ja itsetunto kasvavat.

Palkitseminen on varastossa tärkeämpää kuin muualla organisaatiossa. Varastotyöntekijöiden palkkataso on yleisesti valkokaulustyöntekijöitä matalampi, ja siksi bonuspalkkauksella on yllättävän suuri merkitys.

Bonukset pitää luonnollisesti ansaita. Ei riitä, että tekee työnsä hyvin, vaan se tulee tehdä laatutavoitteita paremmin. Kerättyjen rivien suuri määrä ei riitä, vaan niiden tulee olla lähes virheettömiä. Tämä näkyy positiivisena

asiakaspalautteena läpi koko organisaation.

Tuotteiden tunnistettavuus helpottaa työn hyvän laadun saavuttamista. Järjestelmään avatuista tuotetiedoista tiedot siirtyvät ostotilauksille ja -laskuille sekä edelleen pakkalistoille, keräyslistoille, lähetyslistoille sekä inventaarialustoille. Tämän vuoksi tuotetietojen on oltava yhteneväiset kuljetuskartongeissa ja tuotepakkauksissa olevien merkintöjen kanssa.

Jatkossa koko toimitusketjun osa-alueet toimittajalta loppukäyttäjälle keskustelevat keskenään, jolloin tietojen yhdenmukaisuus korostuu. Muuten vastaanotossa ja keräilyssä tuotteiden tunnistettavuus vaikeutuu ja virheiden mahdollisuudet kasvavat. Inventaariokin helpottuu, kun ei tarvitse avata tuotepakkauksia, vaan tuote tunnistetaan selvistä merkinnöistä. Liian moni on oppinut tämän kantapään kautta.

Varaston siisteydellä on iso merkitys työviihtyvyyteen

ja varastossa vierailevien asiakkaiden saamaan mielikuvaan

yrityksestä. Siisti varasto antaa vieraalle aivan eri käsityksen kuin epäsiisti ja roskainen. Asiaan kannattaa kiinnittää nykyistä enemmän huomioita. Varaston voi jakaa vastuualueisiin työntekijöiden kesken ja saada aikaan

jopa sisäistä kilpailua siitä, kenen reviiri on siistein.

Yhteistyö ja toisen työn arvostus luovat pohjan hyvälle varastotoiminnalle. Tehdään omat työt niin hyvin, ettei se vaikeuta muiden työtä.


Viimeisimmät
Archive

Tarvitsetko konsultointia, koulutusta tai mentorointia? Ota yhteyttä!

Viesti vastaanotettu!

Juha Heltimoinen

Toimitusjohtaja – Managing Director
Asiantuntija – toimitusketjun hallinta
Senior advisor – supply chain management

Mentori – Mentor

Näyttötutkintomestari (NTM) –

Examination Master


Puhelin | Phone
+358 400 708 603

Sähköposti | Email
juha.heltimoinen (at) 4t-consulting.fi

4T-Consulting
Pylväsmännynkuja 2 F
04300 Tuusula Finland

bottom of page