top of page

Hoida hankintaa kuin omaa tuotantoa


Kuulemme usein uutisissa, että Suomessa jokin tuotantolaitos suljetaan ja tuotanto siirretään ulkomaille – yleensä niin sanottuihin halvan tuotannon maihin. Miksi näin? Kansainvälinen kilpailu kiristyy, jolloin hinnalla on entistä suurempi merkitys. Hallitaanko tuotanto riittävän hyvin kaukana koti-Suomesta? Tuotannon siirtäminen alihankkijalle aiheuttaa yritykselle paljon haasteita. Mielestäni yksi tärkeimmistä on oikean kokoisen – ei liian ison eikä liian pienen – ali- hankkijan löytäminen. Mutta miten varmistetaan toimittajan luotettavuus? Miten luodaan rakentavat ja luottamukselliset suhteet alihankkijan avainhenkilöihin? Entä tunnetaanko kohdemaa ja sen olosuhteet sekä kulttuuri riittävän hyvin? Ydinkysymys on, miten alihankkijasta tehdään kilpailukykyinen sekä kiinteä osa omaa yritystä ja miten sitä johdetaan kuin omaa tuotantoa. Olen tehnyt itselleni muistilistan tärkeimmistä asioista, joiden avulla voidaan välttää alihankinnan ka- rikot. Tee aina tarkka tuote- ja materiaalispesifikaatio ja hyväksytä ne alihankkijalla. Aseta hyväksyttävät vaihtelurajat ja materiaalivaihtoehdot sekä valvo niitä. Varmista alihankkijan todelliset resurssit ja referenssit. Huomioi kulttuurierot ja kunnioita niitä. Tee tärkeät päätökset ja sopimukset aina ylimmän johdon kanssa. Tee kirjallinen sopimus ja laadi kokousmuistiot. Varmista vaihtoehtoiset toimittajat ja kilpailuta ne säännöllisesti. Tee alihankkijasta todellinen yhteistyökumppani eli osa yritystäsi.

Alihankinnan valvonta on tärkeää. On selvää, että myös alihankkija yrittää maksimoida tuloksensa. On houkuttelevaa käyttää huonompilaatuisia ja halvempia raaka-aineita kuin spesifikaatioissa on sovittu tai oikaista vähän tuotantovaiheissa ja pakkausmateriaaleissa. Miksi alihankintaa tehdään? Päätavoitteena on tehdä yrityksestä muita kilpailu- ja kustannustehokkaampi sekä saavuttaa siten mahdollisimman suuri markkinaosuus. Alihankinnasta vastaavan henkilön tulee tuntea markkinat ja löytää hinta- ja laatusuhteeltaan oikeat tuotteet. Tuotteita, raaka-aineita ja kustannustehokkuutta tulee parantaa jatkuvasti, yhdessä alihankkijan kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyneet säästöt jaetaan puoliksi. Tällöin kumpikin osapuoli hyötyy ja markkinajohtajuus on yhteinen intressi. Halvan työvoiman maissa on huolehdittava myös sosiaalisesta vastuusta. Sen merkitys kasvaa koko ajan ja kilpailijat käyttävät vastuuttomuutta hyväkseen. Omat alihankkijat kannattaa auditoida pari kertaa vuodessa. Selvitä etenkin työntekijöiden ikä, työskentely- ja majoitusolosuhteet, palkanmaksu, työajat, vapaa liikkuvuus ja sosiaaliset tilat. Alihankkija ei ole kuten perinteinen toimittaja, vaan kiinteä osa yritystäsi. Tuotannolle pitää asettaa samat vaatimukset sekä johtaa sitä yrityksen arvojen ja peri- aatteiden mukaisesti riippumatta siitä, sijaitseeko se seinän tai valtameren takana.


Viimeisimmät
Archive

Tarvitsetko konsultointia, koulutusta tai mentorointia? Ota yhteyttä!

Viesti vastaanotettu!

Juha Heltimoinen

Toimitusjohtaja – Managing Director
Asiantuntija – toimitusketjun hallinta
Senior advisor – supply chain management

Mentori – Mentor

Näyttötutkintomestari (NTM) –

Examination Master


Puhelin | Phone
+358 400 708 603

Sähköposti | Email
juha.heltimoinen (at) 4t-consulting.fi

4T-Consulting
Pylväsmännynkuja 2 F
04300 Tuusula Finland

bottom of page