top of page

Toimitusketjuista


Toimitusketjulla tarkoitetaan toimintojen kokonaisuutta, jossa tavarat liikkuvat raaka-ainevaiheesta lopulliselle käyttäjälle. Se on siis verkosto, jossa organisaation eri osat yhteistyössä ohjaavat ja kehittävät materiaalivirtoja. Toimitusketju on kokonaisuus, jossa painotetaan etenkin kustannustehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Oheinen kuvaa mielestäni hyvin toimitusketjun eri osa-alueita.

Entä jos ketjun yksi osa ei toimi, ei saa riittävää ja oikeaa tietoa tai ei ymmärrä omaa rooliaan ketjussa? Ketju katkeaa ja toiminnan laatu heikkenee, eivätkä toimitus- ketjulle asetetut palvelu- ja laatutavoitteet täyty. Lisäksi yritystoiminnalle elintärkeä asiakastyytyväisyys kärsii. Toimitusketjun kehittämisessä keskitytään pääasiallisesti sen logistiseen osaan asiakaspalvelusta jakeluun. Ketjun osien toimivuudella on ensisijainen merkitys hyvän asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi. Asiakaspalvelu tarvitsee tietoa ostolta tuotteiden hinnoista, saatavuudesta, avoimista ostotilauksista ja tulevista toimituksista. Asiakaspalvelu on yrityksen yhteyskanava asiakkaisiin, ja se toimii saamansa tiedon varassa. Mitä nopeammin se saa ostolta tarvitsemansa tiedot, sitä paremmin se voi palvella asiakasta ja varmistaa asiakkaiden tyytyväisyyden. Vastaavasti varaston tulee saada tietoa ostolta ja asiakaspalvelulta kiireellisistä toimituksista, etenkin jos jo- kin tuote on loppu. Ainoastaan siten se kykenee priorisoimaan toimintaa vastaanotossa, keräilyssä ja jakelussa. Toimitusketjun on kehitettävä yhteistyötä myös yrityksen muiden toimintojen kanssa. Myynnin onnistunut ennustaminen saatavuuden varmistamiseksi on yksi tärkeimmistä avaintekijöistä. Sama koskee yhteistyötä tuotannon ja oston välillä. Kaupallinen osto vastaavasti tarvitsee myynniltä tiedot oikeista markkinahinnoista, jotta se voi varmistaa kilpailukykyiset ostohinnat. Mikä on sitten yritysjohdon ja talousosaston merkitys toimitusketjun toiminnassa? Yritysjohdon tulee selvästi kertoa odotuksensa ja tavoitteensa toimitusketjulle sekä antaa sille tukensa toiminnan kehittämiseksi. Talousosasto on puolestaan perinteisesti yrityksen numeropiiskuri. Se antaa hitaasti kiertävistä tuotteista ra- portteja etenkin ostolle ja myynnille epäkuranttivähennyksen minimoimiseksi. Me olemme vahvoja vain yhdessä.


Viimeisimmät
Archive

Tarvitsetko konsultointia, koulutusta tai mentorointia? Ota yhteyttä!

Viesti vastaanotettu!

Juha Heltimoinen

Toimitusjohtaja – Managing Director
Asiantuntija – toimitusketjun hallinta
Senior advisor – supply chain management

Mentori – Mentor

Näyttötutkintomestari (NTM) –

Examination Master


Puhelin | Phone
+358 400 708 603

Sähköposti | Email
juha.heltimoinen (at) 4t-consulting.fi

4T-Consulting
Pylväsmännynkuja 2 F
04300 Tuusula Finland

bottom of page