top of page

Mentorit kokoontuivat vertaistapaamiseen


Majatalo Onnelassa järjestetyssä mentoreiden vertaistapaamisessa saatiin iltapäivän valmennusosuudessa kokeneiden mentorien – Juha Heltimoisen / 4T-Consulting jaPirre Rosti-Laajasen / KHS-Partner Oy, TH-valmennus – toimesta valmennusta ja vahvistusta omaan, vaativaan mentorin rooliin. Kuultiin, että kemioiden toimivuus ja välittäminen ovat mentoroinnin keskeisiä asioita. Yhteisissä keskusteluissa osallistujat kertoivat omista kokemuksista ja tuntemuksista mentoroinnissa. Koettiin, että tällaisia mahdollisuuksia keskusteluille kaivataan ja todettiinkin tilaisuus erittäin onnistuneeksi ja mielenkiintoiseksi.

Keudan oppisopimuskeskuksen valmennustarjooma työpaikkakouluttajille ja yrittäjien mentoreille

Keudan oppisopimuskeskuksen valmennustarjooma työpaikkakouluttajille ja yrittäjien mentoreille.

Juha Heltimoinen kertoi mentorina toiminnastaan ja onnistumisistaan. Omassa roolissa kannattaa huomioida mentoroinnin erot; coach, yritysneuvoja, mentori, työnohjaaja vaiko konsultti? Kannattaa pohtia, eteneekö prosessissa systemaattisesti vai ottaako ”vastaan sen, mitä eteen tulee”. Ajankäyttö ja priorisointi auttavat eteenpäin. Keskinäinen ”synkkaaminen” on erityisen tärkeää; toimialallakaan ei ole merkitystä, kunhan kemia toimii. Huomioi myös läsnäolo ja kuuntelu.

Puheenvuorossa Juha Heltimoinen.

Pirre Rosti-Laajanen toi esille mentoroinnin vaikuttamisen keinoja: Lähtökohtana ovat tahto, taito ja tieto sekä perustana ihmisen ainutlaatuiset aivot, mm. tunneaivo. Keskustelussa ja toiminnassa mentorin onkin tärkeä tunnistaa oma reaktionsa ja reagoida siten, mikä parhaiten aktoria hyödyttää. Oman ja mentorin ajattelu- ja vuorovaikutustyylien tunnistaminen edesauttaa vuorovaikutusta. Keskeistä kaikessa on kuitenkin välittäminen!

Jorma Käyhkö, Pirre Rosti-Laajanen ja Juha Heltimoinen.

Iltaohjelmassa Volker Paulus johdatteli osallistujat viinien maailmaan. Pääsimme maistamaan muutamia Volkerin valitsemia viinejä ja arvioimaan niiden makuja ja tuoksuja. Onnelan kokki oli loihtinut meille myös herkkupaloja. Ilta meni kuin siivillä hyvässä ja mielenkiintoisessa seurassa

Iltaohjelmassa herkuteltiin ja tutustuttiin viineihin


Viimeisimmät
Archive

Tarvitsetko konsultointia, koulutusta tai mentorointia? Ota yhteyttä!

Viesti vastaanotettu!

Juha Heltimoinen

Toimitusjohtaja – Managing Director
Asiantuntija – toimitusketjun hallinta
Senior advisor – supply chain management

Mentori – Mentor

Näyttötutkintomestari (NTM) –

Examination Master


Puhelin | Phone
+358 400 708 603

Sähköposti | Email
juha.heltimoinen (at) 4t-consulting.fi

4T-Consulting
Pylväsmännynkuja 2 F
04300 Tuusula Finland

bottom of page