top of page

Opiskele osaajaksi


Työelämän jatkuvien tehostamisvaatimusten myötä myös työntekijöiden ammattitaidon ja osaamisen merkitys yrityksen kilpailutekijänä korostuu jatkuvasti. Vaaditaan parempaa kustannustehokkuutta, nopeaa reagointia ja asiakkaiden tarpeiden tehokkaampaa tunnistamista. Samaan aikaan halpuutetaan ja houkutellaan asiakkaita yhä kilpailukykyisemmillä hinnoilla. Yhtälö kuulostaa haastavalta ja osittain jopa mahdottomalta, mutta onko se sitä?

Tätä kysymystä yrityksissä ratkotaan varmasti päivittäin. Mielestäni työntekijöiden osaamisen taso nousee tässä kovassa kilpailussa yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä markkinaosuuksista kilpailtaessa.

Varastotasojen hallinta, tuotteiden elinkaariajattelu ja varastokierto sekä oikea ajoitus ratkaisevat paljon. Jotta yrityksen logistinen ketju kykenee toimimaan optimaalisella teholla, on henkilöstön tunnistettava oma roolinsa ketjussa ja hoidettava se niin hyvin, että seuraavan matka ketjussa onnistuu odotusten mukaisesti ja parhaassa tapauksessa jopa ylittää odotukset. Jos ketjussa tavataan heikkoja lenkkejä, niitä pitää vahvistaa ja koulutus toimii tässä vahvistavana tekijänä.

Koulutuksen tulisikin vahvistaa asiakastyytyväisyyden ja kannattavuuden merkitystä. Näitä voidaan vahvistaa parantamalla ja kehittämällä yhteistyötä asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Ymmärrys oikea-aikaisuuden, saatavuuden, ennusteiden, kierron sekä epäkuranttien merkityksestä on yrityksessä isossa roolissa. Tämä ymmärrys tuleekin saada koko organisaatiolle, jotta niitä voidaan ylläpitää ja kehittää. Toisin sanoen merkitys oman suorituksen tärkeydestä tulee olla selvillä ja sitä tulee jatkuvasti parantaa. Vain siten yritys voi kasvattaa markkinaosuuttaan.

Tällä hetkellä useat tahot tarjoavat ammatillista koulutusta aina yksittäisistä tutkinnoista muutaman päivän kursseihin ja tätä tarjontaa tulisi yritysten mielestäni juuri nyt hyödyntää. Tässä haastavassa markkinatilanteessa, jossa kaikessa mahdollisessa pyritään säästämään, säästetään helposti myös henkilöstön koulutuksesta, vaikka se saattaisi olla juuri se oikea avain tehokkuuden ja kannattavuuden oveen.

Olemme hetki sitten lukeneet ison kauppaketjun konkurssista, joka aiheutui taitamattomasta pääoman hallinnasta. Tässä tapauksessa pääoma oli kiinni varastossa eikä kannattavassa bisneksessä, missä sen olisi pitänyt olla. Varastossa pölyttyvällä tavaralla on hankala maksaa laskuja. Tavara pitää luonnollisesti muuttaa ensin rahaksi ja vasta sitten laskujen maksaminen voi onnistua. Tästä syystä varastossa tulee olla hyvin myyvää ja siten hyvin kiertävää tavaraa ja jotta yritys voi tässä onnistua, sillä tulee olla osaavaa henkilökuntaa.

Osaavia ihmisiä saadaan oikeilla rekrytoinneilla, mutta myös kouluttautumisella on erittäin merkittävä rooli ja kilpailussa hyvin pärjäävät yritykset ovat tämän oivalluksen tehneet. Ne ovat sisäistäneet jatkuvan parantamisen merkityksen ja kouluttavat henkilöstöään säännöllisesti.


Viimeisimmät
Archive

Tarvitsetko konsultointia, koulutusta tai mentorointia? Ota yhteyttä!

Viesti vastaanotettu!

Juha Heltimoinen

Toimitusjohtaja – Managing Director
Asiantuntija – toimitusketjun hallinta
Senior advisor – supply chain management

Mentori – Mentor

Näyttötutkintomestari (NTM) –

Examination Master


Puhelin | Phone
+358 400 708 603

Sähköposti | Email
juha.heltimoinen (at) 4t-consulting.fi

4T-Consulting
Pylväsmännynkuja 2 F
04300 Tuusula Finland

bottom of page