top of page

Ammatillisen koulutuksen uudistus syventää myös toimitusketjun osaamista


Työelämä muuttuu, teknologia kehittyy ja osaamisen ylläpidon vaatimukset kasvavat nopeasti. Tämä asettaa meille kaikille haasteita ja paineita pysyä kehityksessä mukana.

Ammatillinen koulutus seuraa aikaansa ja uudistuu vuoden 2018 alusta.

Tutkintojen määrä pienenee noin puoleen eikä enää ole ammattiosaamisen näyttöjä tai tutkintotilaisuuksia – on vain näyttöjä. Tutkinnon suorittajan tulee käytännössä omalla työpaikallaan näyttää toteen osaamisensa ja ammattitaitonsa.

Toimitusketjuun tulevan uuden tutkinnon nimi on palvelulogistiikan ammattitutkinto. Mielestäni jo tutkinnon nimessä oleva sana – palvelu - kuvaa hyvin toimitusketjun tehtävää. Hankinnan, varastoinnin ja kuljetusten laadukas toiminta on edellytys hyvälle asiakastyytyväisyydelle. Huono saatavuus, virheelliset ja myöhässä olevat toimitukset eivät saa asiakkailta kiitosta ja vaikuttavat mielikuvaan koko yrityksestä. Tämä uusi tutkinto on mielestäni erittäin monipuolinen ja antaa mahdollisuuden kehittyä toimitusketjun jatkuvasti ja äärimmäisen nopeasti kehittyvässä ympäristössä sekä erikoistua sen eri osiin.

Palvelulogistiikan ammattitutkinto edellyttää kolmen tutkinnon osan suorittamista. Osaamisalasta riippuen pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien määrä vaihtelee.

Tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisalalla suoritetaan yksi pakollinen ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa, missä pakollisena osana on toimitusprosessin toteuttaminen.

Hankinnan osaamisalalla suoritetaan yksi pakollinen ja kaksi valinnaista osaa. Pakollisena osana on operatiivisten hankintojen valmistelu ja toteuttaminen.

Varastologistiikan osaamisalalla on suoritettava kaksi pakollista ja yksi valinnainen tutkinnon osa. Pakollisina osina ovat varastotyön tekeminen sekä suunnittelu.

Valinnaisten tutkinnon osien tarjonta on varsin laaja. Valikoimassa on aiheita huolinnasta, logistiikkapalvelujen myynnistä, asiakaspalvelusta, perehdyttämisestä sekä asioiden sähköisestä hoitamisesta.

Lisääntyvien vaatimusten ja korkeamman ammattitaidon vastineeksi tutkinnon suorittaneelle avautuu uudenlaisia mahdollisuuksia työelämässä. Hän voi toimia teollisuuden-, kaupan-, julkisen-, kuljetus- ja huolinta-alan eri organisaatioissa työntekijänä, toimihenkilönä, varastonhoitajana, työhönopastajana tai tiimin vetäjänä. Myös työnantajat arvostavat enemmän henkilöä, joka on kouluttautunut häntä kiinnostavalle alalle ja haluaa menestyä sekä kehittyä elämässään.

Uudistus asettaa myös haasteita yrityksille. Työpaikoilla tapahtuva oppiminen lisääntyy. Opiskelijalle on nimettävä työpaikalta ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja. Otetaan haaste vastaan ja koulutetaan yrityksiimme enemmän innokkaita ja oppimishaluisia toimitusketjun ammattilaisia.

Viimeisimmät
Archive

Tarvitsetko konsultointia, koulutusta tai mentorointia? Ota yhteyttä!

Viesti vastaanotettu!

Juha Heltimoinen

Toimitusjohtaja – Managing Director
Asiantuntija – toimitusketjun hallinta
Senior advisor – supply chain management

Mentori – Mentor

Näyttötutkintomestari (NTM) –

Examination Master


Puhelin | Phone
+358 400 708 603

Sähköposti | Email
juha.heltimoinen (at) 4t-consulting.fi

4T-Consulting
Pylväsmännynkuja 2 F
04300 Tuusula Finland

bottom of page