top of page
4T-Consulting koulutti mentoreita valtakunnallisesti

Suomen Oppisopimusosaajat ry:n Yrittäjyysjaoksen aamukahveilla yrittäjä ja

 mentori Juha Heltimoinen nosti molemminpuolisen luottamuksen mentoroinnin

 keskiöön. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen palvelupolun lähtökohtana 

ovat Yrittäjyysjaoksen puheenjohtaja Heli Skantzin mukaan yrittäjän

 osaamisen kehittämisen tarpeet. Mentorin tärkeät tietopankit 

- Oppisopimus.fi ja Mentoripankki.fi – päivittyvät syksyllä.

Suomen Oppisopimusosaajat ry:n Yrittäjyysjaos järjesti 

virtuaaliaamukahvit mentoreille 14.10.2022.

Suomen Yrittäjät ry:n koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen 

kiitti mentoreita ja koulutuksen järjestäjiä tärkeästä työstä.  

Seuraavien eduskuntavaalien teemojen valmistelussa yrittäjien

 kehittäminen on merkittävässä roolissa ja siinä muun muassa 

ammatillinen koulutus ja oppisopimuskoulutus. Myös yritysten 

omistajanvaihdokset nousevat valmisteluissa keskeiseksi teemaksi, 

sillä yrittäjistä on tulevaisuudessa pulaa.

-Mentoritoiminta ja aiheesta keskustelu on olennaista yrittäjän

 oppisopimuksen kehittämisessä ja asioiden eteenpäin viemisessä, hän toteaa.

Mentoroinnissa luottamus ”a ja o” - odotuksista tärkeä keskustella

 ennen mentorointiin ryhtymistä

Yrittäjä, mentori Juha Heltimoinen (4T-Consulting) toi puheenvuorossaan

 esille omaan mentoritoimintaansa pohjautuvia kokemuksia ja vinkkejä. 

Heltimoinen mentoroi johtamisen erikoisammattitutkintoa ja 

yrittäjyyden ammattitutkintoa (ent. yrittäjän ammattitutkinto) 

oppisopimuskoulutuksena suorittavia yrittäjiä ja arvioi heidän osaamistaan.

Heltimoisen mukaan luottamus on tärkein asia mentorin ja

 mentoroitavan yrittäjäopiskelijan keskustelussa. Mentorin on 

tärkeää kuunnella, kysellä, kannustaa ja motivoida. Toisaalta 

mentoroitavan on tärkeä olla avoin ja rehellinen päästäkseen

 kehittämään asioita. Keskeistä on, että mentori antaa vaihtoehtoja

 ja mentoroitava tekee päätökset.

-Ennen mentorointiin ryhtymistä on mentorin ja mentoria itselleen

 etsivän yrittäjäopiskelijan hyvä tavata, keskustella odotuksista ja

 varmistaa keskinäinen yhteistyö, hän mainitsee.

Mentorointiin Heltimoinen suositteli erilaisia työkaluja käyttöön 

muun muassa yritystoiminnan analysointimenetelmä SWOT.

Keskustelussa esille nousi esille myös se, että mentorin toimialalla

 ei ole merkitystä suhteessa yrittäjäopiskelijan yrityksen toimialaan.

 Keskeistä on molempien osapuolten sitoutuminen prosessiin. 

Punaisena lankana on mentorointi ja siinä kehittyminen uusine ajatuksineen.
4T-Consulting koulutti mentoreita valtakunnallisesti
bottom of page