top of page

Tee tulosta tehokkaalla toimitusketjulla


Kaikki me yrittäjät tiedostamme hyvin nykyisen taloustilanteen ja mietimme keinoja parantaa yrityksemme tulosta ja kassavirtaa. Luemme päivittäin uutisia YT-neuvotteluista, irtisanomisista, lomautuksista ja ikävä kyllä myös konkursseista, kun rahat kassasta ovat loppuneet.

Yritysten juustohöylältäkin loppuu jossain vaiheessa höylättävä. Mielestäni liian vähän mietitään toimitusketjun merkitystä yrityksen tuloksen sekä kassavirran parantajana. Minulla on alalta pitkä kansainvälinen osaaminen sekä kokemus, ja haluankin jakaa sitä yrittäjäkollegoilleni.

Mielestäni yrityksen ostotoiminta pitää jakaa kahteen osaan; kaupalliseen ja operatiiviseen ostotoimintaan.

Kaupallinen ostotoiminta on se alue, millä vaikutetaan suoraan yrityksen tulokseen. Otetaanpa esimerkki:

  • yrityksen liikevaihto on 10M€, nettotulos 5%=500K€

  • ostojen osuus liikevaihdosta on 50%=5M€

  • 5%:n neuvottelutulos ostohinnoista merkitsee 250K€:n säästöä ja siten suoraa vaikutusta yrityksen tulokseen. Näin ollen yrityksen nettotulos on 7,5%=750K€

  • samaan lopputulokseen 5%:n nettotuloksella vaadittaisiin liikevaihdon kasvua 50% eli 15M€:oon. Voimmekin mielessämme miettiä, kumpi on helpompi saavuttaa

Helppo sanoa, mutta haluttuun tulokseen pääsee osaavalla ja määrätietoisella ostotoiminnalla. Kokemukseni mukaan yritykset eivät valmistaudu ostoneuvotteluihin riittävän perusteellisesti ja usein unohtavat yrityksen sisäisen yhteistyön. Osto on myynnin tukifunktio, mutta ostajan on saatava tietoa myynniltä markkinahinnasta, kilpailijoista, markkinaosuuksista, myynnin tavoitteista ja kehityksestä voidakseen neuvotella yritykselle parhaat ostohinnat ja –ehdot.

Ostoneuvotteluun tulee valmistautua hyvin yhteistyössä myynnin kanssa. Aseta neuvottelulle tavoitteet. Muista, että lopulliseen ostohintaan vaikuttavat myös maksu- sekä toimitusehdot.

Operatiivisella ostolla on vaikutus varastoon sidottuun pääomaan. Mielestäni varastossa ei ole lavoittain tavaraa, vaan lavoittain rahaa. Tällä rahalla ei voi maksaa laskuja, mikäli sitä ei saada vapautettua yrityksen kassaan. Osaavan ostajan tehtävänä onkin hallita hyvän saatavuuden lisäksi varaston kierto ja aktivoida myyntiä hitaasti kiertävistä tuotteista pääoman vapauttamiseksi.

Toimiva asiakaspalvelu ja tehokkaat varastotoiminnot ovat asiakastyytyväisyyden peruspilareita.

Kaikkia meitä ärsyttävät asiakaspalvelun pitkät jonotusajat ja huono palvelu sekä virheelliset ja myöhässä olevat toimitukset. Näihin kaikkiin voidaan vaikuttaa prosessien kehittämisellä ja selkeiden tavoitteiden antamisella eri toiminnoille.

Muista, että tehokkaalla toimitusketjulla vaikutat suoraan yrityksesi tulokseen, kassavirtaan ja asiakastyytyväisyyteen.

Kirjoittaja Juha Heltimoisen yritys 4T-Consulting kouluttaa ja konsultoi yrityksiä toimitusketjun tehostamisessa.


Viimeisimmät
Archive

Tarvitsetko konsultointia, koulutusta tai mentorointia? Ota yhteyttä!

Viesti vastaanotettu!

Juha Heltimoinen

Toimitusjohtaja – Managing Director
Asiantuntija – toimitusketjun hallinta
Senior advisor – supply chain management

Mentori – Mentor

Näyttötutkintomestari (NTM) –

Examination Master


Puhelin | Phone
+358 400 708 603

Sähköposti | Email
juha.heltimoinen (at) 4t-consulting.fi

4T-Consulting
Pylväsmännynkuja 2 F
04300 Tuusula Finland

bottom of page